Хаягдал усны стандарт: Хаягдал усны стандарт гэдэг нь хаягдал усыг бохирдуулагч бодисуудаас цэвэрлэхэд шаардлагатай түвшнийг зааж өгдөг журам юм.

Хаягдал усны стандарт гэж юу вэ?

Хаягдал усны стандарт гэдэг нь хаягдал усыг бохирдуулагч бодисуудаас цэвэрлэхэд шаардлагатай түвшнийг зааж өгдөг журам юм. Эдгээр стандартууд нь орчны бохирдлыг багасгах, усны эх үүсвэрийг хамгаалах, мөн хүний эрүүл мэнд болон аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор тогтоосон тогтоомж юм.

Тухайн орны байгаль орчны захиргааны байгууллагаас баталгаажуулдаг стандартуудад хамаарах химийн, биологийн болон физик механикийн параметрүүдийг хэрэгжүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа багтсан байдаг.

Саарал ус ашиглах тухай хууль

Дэлхийн улс орнуудад хаягдал усны стандартууд өөр өөр байдаг бөгөөд зарим улс оронд ТББ-ын стандартуудыг дагаж мөрддөг. Эдгээр стандартууд нь хаягдал усыг боловсруулж, дахин ашиглах, байгальд шууд буцаах зэрэгт шаардлагатай усны чанарыг хангахад чиглэгддэг.

Саарал усны хэрэглээ

Хаягдал усыг боловсруулах технологийн дэвшилтэт шийдлүүд нь цэвэрлэх үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулалтад тусалдаг юм.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Ямар ямар стандартууд байдаг вэ?

Хаягдал усны стандартууд нь түүхий эд, агуулга, боловсруулах арга, мөн зориулалтаас хамаарч өөр өөр байдаг. Дэлхий даяар хамгийн их ашиглагддаг зарим стандартуудыг дурдвал. Үүнд:

Биохимийн Хүчлэлийн Шаардлага (BOD): Биохимийн хүчлэлийн шаардлага нь хаягдал усанд буй органик бодисуудыг микро организмууд биохимийн аргаар хэр их хугацаанд хувиргадгийг тодорхойлдог. Энэ нь усны бохирдлын түвшнийг хэмжих гол хэмжээс болдог.

Саарал усны систем

Химийн Хүчлэлийн Шаардлага (COD): Энэ нь химийн бодисоор бохирдсон хаягдал усыг химийн аргаар богино хугацаанд цэвэршүүлэн тодорхойлдог бөгөөд COD нь BOD-оос илүү өргөн хүрээтэй, химийн бохирдлыг арилгахын тулд хэрэглэгддэг. Мөн стандарчлалыг тогтооход гол үнэлгээ үзүүлдэг хэсэг юм.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Тотгор Бодисын Агуулга (TSS): Тотгор бодисын агуулга нь хаягдал усанд агуулагдах хатуу бохирдол хэсгийн хэмжээг тодорхойлдог. Энэ нь усны чанарт маш их нөлөөлдөг бөгөөд цэвэрлэгээний үр дүнг илэрхийлдэг.

Дэлхийн аж үйлдвэр

pH Түвшин: pH нь хаягдал усыг боловсруулах үед тодорхой химийн бодисуудын идэвхжилийг зохицуулахад чухал ач холбогдолтой байдаг. Мөн pH-ийн баланс нь усны суурь орчныг хадгалахад тусалдаг.

Саарал усны технологи

Заавал Цэвэрлэгдэх Шаардлагатай Хүнд Металлууд: Хар тугалга, кадмий, мөнгөн ус зэрэг хүнд металлуудыг устгах нь чухал байдаг бөгөөд эдгээр металлууд нь байгальд болон хүний эрүүл мэндэд хортой нөлөөлөл үзүүлдэг.

Саарал усны технологи

Микробиологийн Шаардлагууд: Зарим хаягдал усны стандартууд нь колиформ бактери, E.coli, сальмонелла гэх мэт микро биологийн бохирдлыг багасгах шаардлага тавих тохиолдол их байдаг.

Эдгээр стандартууд нь хаягдал усыг байгалийн усны эх үүсвэрт буцаахаас өмнө хангах ёстой хамгийн бага шаардлагыг тодорхойлдог бөгөөд орчин үеийн цэвэрлэгээний технологийн дэвшил нь эдгээр стандартуудыг хангах боломжийг нэмэгдүүлж байна.

Нийтлэл: