Саарал ус ашиглах тухай хууль: Дэлхийн олон улсад саарал усны (ахуйн хэрэглээнээс ялгарсан хаягдал ус) дахин ашиглалтыг дэмжих хууль тогтоомж бий. Эдгээр хууль тогтоомжууд нь хаягдал усыг боловсруулах, дахин ашиглах, ба дэд бүтцийн шинэчлэлт хийх зэрэгт чиглэдэг. Жишээлбэл:

Австрали

Энэ улс нь хууль тогтоомжоор усны ашиглалтыг үр ашигтай болгоход анхаарч, хаягдал усыг дахин ашиглах программуудыг хэрэгжүүлдэг.

Саарал ус ашиглах тухай хууль

Израил  

Дэлхийн хамгийн өндөр хэмжээгээр хаягдал усыг дахин ашиглаж байгаа улсуудын нэг. Тус улс нь хөдөө аж ахуйн салбарын хэрэгцээг хангах зорилгоор хаягдал усыг дахин боловсруулж, ашигладаг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Герман  

Хаягдал усыг дахин боловсруулж, дахин ашиглахад суурилсан хуулийн орчин үүсгэсэн бөгөөд ус хэмнэх бодлогын нэг хэсэг болгон ажилладаг.

Саарал ус ашиглах тухай хууль

Монгол

Харин Монголд саарал усыг дахин ашиглах, боловсруулах нь хуулийн хүрээнд идэвхтэй ажлууд эхлээд байгаа ч тодорхой, батлагдсан хууль байдаггүй. Гол төслүүдийн нэг нь Миллениумын Челленж Корпорацын (MCC) дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй компакт хөтөлбөр юм.

Саарал ус ашиглах тухай хууль

Энэ хөтөлбөр нь Улаанбаатар хотын усны хомсдолыг шийдвэрлэх, ус хангамжийг  нэмэгдүүлэх зорилгоор усны нөөцийг хадгалах үр ашигтай менежмент хийх, саарал усыг дахин боловсруулах ажлуудыг хэрэгжүүлж байна​.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Мөн 2030 усны Нөөцийн Бүлэг (2030 WRG) нь Монголд саарал усыг дахин ашиглах стандартуудыг боловсруулах, тогтооход туслахаар ажиллаж байна. Тэдгээр стандартууд нь олон улсын жишигт нийцсэн байх зорилготой бөгөөд Монгол улсын ногоон хөгжлийн бодлого, усны үндэсний хөтөлбөртэй уялдуулан хэрэгжүүлэхийг зорьж байна.

Саарал ус ашиглах тухай хууль

Эдгээр төсөл нь усны бохирдлыг бууруулах, эдийн засгийн болон экологийн зорилтуудтай уялдуулан усны менежментийг сайжруулах зорилгоор хэрэгжиж байгаа​.

Саарал ус ашиглах тухай хууль

Өөрөөр хэлбэл, Монгол улсад саарал усыг дахин ашиглах, боловсруулахтай холбоотой хуулийн орчин өргөжиж байгаа ч тодорхой бодлого, хууль бүрэн батлагдсан байдалд хүрээгүй байна.

Саарал ус ашиглах тухай хууль

Гадаадын байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар энэ чиглэлд ахиц гаргаж, усны нөөцийг илүү үр ашигтай ашиглахад чиглэсэн олон улсын жишгийг дагаж мөрдөхөөр зорьж байна.

Нийтлэл: