Хаягдал усны стандарт

Хаягдал усны стандарт

Хаягдал усны стандарт: Хаягдал усны стандарт гэдэг нь хаягдал усыг бохирдуулагч бодисуудаас цэвэрлэхэд шаардлагатай түвшнийг зааж өгдөг журам юм. Хаягдал усны стандарт гэж юу вэ?…

Саарал ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж

Саарал ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж

Саарал ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж: Саарал ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжүүд нь олон төрөл байдаг бөгөөд усыг цэвэршүүлэх, усны бохирдол арилгах, усыг ашиглахад тохиромжтой болгох зорилгоор ашигладаг. Саарал…

Саарал усны систем

Саарал усны систем

Саарал усны систем: Саарал ус буюу ахуйн хэрэглээнээс ялгаран гарсан хаягдал усыг дахин ашиглах систем гэдэг нь ахуйн хэрэглээ, аж ахуйн, болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас…

Авто угаалга саарал ус ашиглалт

Авто угаалга саарал ус ашиглалт

Авто угаалга саарал ус ашиглалт: Авто угаалгын газар саарал усыг ашиглах нь олон ач холбогдолтой байдаг. Энэхүү арга нь байгаль орчинд ээлтэй бөгөөд усны хэрэглээг…

Саарал ус ашиглалт

Саарал ус ашиглалт

Саарал ус ашиглалт: Саарал усыг дахин ашиглах нь тухайн улс орон, болон нийгэм, эдийн засагт олон төрлийн давуу талуудтай байдаг бөгөөд мөн байгаль орчны аюулгүй…

Саарал ус стандарт

Саарал ус стандарт

Саарал ус стандарт: Саарал ус буюу ахуйн хэрэглээнээс ялгарсан хаягдал усыг дахин ашиглахад зориулагдсан стандартууд нь тухайн улс орны засгийн газар болон олон улсын байгууллагуудаас…

Саарал усны хэрэглээ

Саарал усны хэрэглээ

Саарал усны хэрэглээ: Саарал ус буюу ахуйн хэрэглээнээс гарсан хаягдал усны ангилалд угаалгын машины, хоолойн ус, ариун цэврийн ус зэрэг багтдаг. Энэхүү усыг зарим төрлийн…

Саарал усны технологи

Саарал усны технологи

Саарал усны технологи: Саарал ус буюу ахуйн хэрэглээний хаягдал усыг дахин ашиглахад тодорхой технологиудыг ашигладаг. Эдгээр технологиуд нь усны хэмнэлт хийх, байгаль орчныг хамгаалах болон…

Саарал ус ашиглах тухай хууль

Саарал ус ашиглах тухай хууль

Саарал ус ашиглах тухай хууль: Дэлхийн олон улсад саарал усны (ахуйн хэрэглээнээс ялгарсан хаягдал ус) дахин ашиглалтыг дэмжих хууль тогтоомж бий. Эдгээр хууль тогтоомжууд нь…

Саарал ус дахин ашиглах шилдэг 7 арга

Саарал ус дахин ашиглах шилдэг 7 арга

Саарал ус ашиглах шилдэг 10 арга: Саарал ус гэдэг нь хүний баас, шээс холилдсон жорлонгийн бохир уснаас бусад бүх төрлийн ахуйн бохир усыг хэлдэг. Үүнд:…