Саарал ус стандарт: Саарал ус буюу ахуйн хэрэглээнээс ялгарсан хаягдал усыг дахин ашиглахад зориулагдсан стандартууд нь тухайн улс орны засгийн газар болон олон улсын байгууллагуудаас мэргэжлийн шалгалт хийсний үндсэн дээр бэлтгэн гаргадаг зүйл юм.

Саарал ус стандарт

Эдгээр стандартууд нь усны аюулгүй байдал, бохирдуулагч бодисуудын хэмжээ, мөн ашиглаж буй усны зориулалт, тавигдах шаардлагыг тодорхойлж өгдөг.

Саарал усны ерөнхий стандартууд

EPA (АНУ-ын Байгаль орчны Хамгаалах Агентлаг) – Энэ агентлаг нь хаягдал усыг дахин ашиглах стандартуудыг гаргадаг бөгөөд эдгээр нь усны чанар, аюулгүй ашиглалтыг хангахад чиглэгддэг.

Саарал ус стандарт

WHO (Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага) – WHO нь олон улсын түвшинд хаягдал усыг аюулгүй байдлаар дахин ашиглах журам боловсруулсан байдаг бөгөөд эдгээр журам нь эрүүл мэнд, байгаль орчны аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгдсэн байдаг.

Саарал ус стандарт

ISO (Олон Улсын Стандартын Байгууллага) – ISO стандартууд нь ялангуяа техникийн шийдлүүдийн стандартчилалд анхаарал тавьдаг ба ISO 14046 стандарт нь усны бохирдлын дүн шинжилгээнд тулгуурлан ажилладаг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Европын Холбоо (ЕХ) – ЕХ нь усны чанарын директивүүдийг боловсруулдаг бөгөөд ус ашиглалтын чанарыг шалгаж, стандартчиллыг тогтоодог байгууллага юм.

Саарал ус стандарт

Хаягдал усыг дахин ашиглахдаа зориулагдсан стандартууд нь усны чанартай холбоотой химийн, биологийн, физикийн шинж чанарыг хянах болон тодорхой зориулалтын усанд зориулсан эрсдэлүүдийг багасгахад чиглэсэн байдаг. Эдгээр стандартууд нь салбарын дагуу, мөн тухайн байгууллагын дотоод журмуудтай уялдаатай ажилладаг.

Саарал усны технологи

Саарал усны стандартуудтай холбоотой хуулийн заалтууд

Саарал усыг дахин ашиглахад зориулагдсан стандартуудтай холбоотой хуулийн заалтууд байдаг. Тухайн улс орон бүр өөрийн гэсэн усны чанар, ашиглалтад хяналт тавих хуулиудтай байдаг. Эдгээр хууль тогтоомжууд нь эрүүл мэнд, байгаль орчинд хор хохирол учруулж болзошгүй аюулыг бууруулах зорилгоор тодорхойлогддог. Үүнд:

Саарал ус стандарт

Усны чанарын стандартууд: усанд агуулагдах эрдсүүдээс хими, биологийн болон физик шинж чанарын хэмжээсийг тодорхойлон тогтоож өгдөг бөгөөд эдгээр нь усны аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгдсэн байдаг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Усны ашиглалт: Хэрхэн ямар зорилгоор хаягдал усыг дахин ашиглахыг зааж өгдөг. Жишээ нь: зарим улсад хаягдал ус нь зөвхөн ургамал услах, индүүдэлтийн системд ашиглах зэргээр хязгаарлагдмал байдаг.

Саарал ус ашиглах тухай хууль

Техникийн болон ажлын стандартууд: Хаягдал усыг боловсруулах, тээвэрлэх, хадгалах болон дахин ашиглахад ямар техникийн стандартуудыг баримтлах ёстойг зааж өгдөг. Эдгээр нь системийн аюулгүй ажиллагааг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Бутлуурын тоног төхөөрөмж

Хяналт шалгалт: Хуулийн заалтууд нь тухайн системийн байнгын хяналтыг хангахын тулд хэрхэн шалгалт, хяналт тавих ёстойг тодорхойлдог. Энэ процесс нь усны чанарын стандартуудыг баримтлах, болон аюулгүй байдлыг баталгаажуулахад чиглэдэг.

Саарал усны технологи

Нийгмийн хамтын ажиллагаа: Орон нутгийн иргэд, бизнес эрхлэгчид, төрийн байгууллагууд хоорондын хамтын ажиллагааг дэмжихийн тулд усны тухай бодлого боловсруулах, усны нөөцийг зохистой ашиглахад чиглэж ажилдаг.

Нийтлэл: