Үйлдвэрийн хортой хүчин зүйл: Үйлдвэрлэлийн хортой хүчин зүйл гэдэг нь аж үйлдвэрийн үйл ажиллагаагаар бий болсон эсвэл тэдгээрийн үйл ажиллагаанаас шууд болон шууд бусаар үүссэн байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулж болзошгүй бодисууд болон хүчин зүйлсийг хэлдэг.

Үйлдвэрлэлийн хортой хүчин зүйлүүд:

Үйлдвэрийн хортой хүчин зүйл

Химийн бодисууд:

Үйлдвэрлэлийн явцад ашигладаг тодорхой химийн бодисууд нь байгаль орчинд болон хүн амын эрүүл мэндэд хор учруулах боломжтой байдаг. Жишээ нь: хлор, аммиак, болон хүчиллэг бодисууд гэх мэт багтдаг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Агаарын бохирдол:

Үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад ялгарсан хорт хий нь агаар мандлын бохирдолд ихээхэн нөлөө үзүүлдэг. Жишээлбэл: NOx, SOx, нүүрстөрөгчийн хий гэх мэт хорт хийнүүд багтдаг.

Үйлдвэрийн хортой хүчин зүйл

Усны бохирдол:

Дэлхий дээрх дийлэнх үйлдвэрүүд ихэвчлэн ялгарсан хаягдал хогоо далайд цутгадаг. Үүнээс болж усанд асар их хэмжээний бохирдол үүсэх эх үндэс болдог. Үүнд: химийн бодисууд, металл хүдэр, аж үйлдвэрийн хог, хаягдал зэрэг багтдаг.

Үйлдвэрийн хортой хүчин зүйл

Хөрсний бохирдол:

Химийн үйлдвэрүүдээс ялгарсан хорт бодисууд нь хөрсний бохирдол үүсгэдэг. Энэхүү хорт хаягдал нь ургамал, амьтны амьдралд сөргөөр нөлөөлж, хөрсний чанартай холбоотой асуудлуудыг үүсгэдэг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Монгол хорт бодис ялгаруулдаг үйлдвэрлэлүүд

Уул уурхайн салбар: Монголын эдийн засгийн чухал хэсэг болох уул уурхайн салбар нь олон төрлийн хорт хий, хүнд металлуудыг агаар болон усанд ялгаруулж байдаг . Мөн нүүрсний уурхайнуудаас үүссэн тоосжилт, метан хий ч бас ихээхэн хувь нэмрээ оруулж байдаг.  

Үйлдвэрийн хортой хүчин зүйл

Төмөрлөг, металлургийн үйлдвэр: Төмөр, зэс боловсруулах үйлдвэрүүдээс NOx, SOx зэрэг хорт хийнүүд ихээхэн ялгардаг. Эдгээр хийнүүд нь агаарын бохирдол үүсгэж, хүн амын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэг.  

Үйлдвэрийн хортой хүчин зүйл

Эрчим хүчний салбар: Тус салбарт байгалийн хий, нүүрс шатаах станцуудаас ялгарах нүүрстөрөгчийн давхар исэл, хүхрийн давхар исэл болон бусад хорт хийнүүд ихээхэн ялгардаг. Эдгээр хорт хийнүүд нь агаар мандлын бохирдлын гол эх үүсвэрүүдийн нэг болдог.

Үйлдвэрийн хортой хүчин зүйл

Химийн болон барилгын материалын үйлдвэрлэл: Энэ салбаруудаас химийн бодисуудын боловсруулалт, бетон зуурмаг, асфальт боловсруулах зэрэг процессуудаар хорт хий болон бусад хорт бодисууд ялгардаг.

Нийтлэл: