ХАБЭА тэмдэг тэмдэглэгээ гэдэг нь Монгол улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу, аж ахуйн нэгж, байгууллагад аюулгүй байдлын болон эрүүл мэндийн асуудалд анхаарахыг шаарддаг стандарт юм.

ХАБЭА тэмдэг тэмдэглэгээ гэж юу вэ?

ХАБЭА тэмдэг тэмдэглэгээ” гэдэг нь Монгол улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу, аж ахуйн нэгж, байгууллагад аюулгүй байдлын болон эрүүл мэндийн асуудалд анхаарахыг шаарддаг стандарт юм. Энэхүү тэмдэглэгээ нь ажилчдын аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг хамгаалах, ажлын байран дахь эрсдэлийг бууруулах, мөн ослын тоог багасгахад чиглэсэн байдаг. Жишээлбэл:

ХАБЭА

Аюулгүй ажиллагааны стандартууд: Энэ нь ажилчдын бие махбодын эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор ажлын орчинд байх ёстой аюулгүй ажиллагааны стандартыг тусгайлан зааж өгдөг. Ажлын байран дээр зориулалтын хамгаалалтын хэрэгслийг ашиглах, хор хөнөөлтэй материалтай ажиллах үед аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах зэрэг зүйлс багтана.

ХАБЭА төлөвлөгөө

Гал түймрийн аюулгүй байдал: Ажилчдыг гал түймрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, гал унтраах болон галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар мэдлэгтэй болгох, сургах зэрэг багтдаг.

ХАБЭА

Онцгой байдлын бэлтгэл: Гамшгийн үед ажилчид хэрхэн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, аюултай байгууламжаас түргэн гарах замыг мэдэх, шуурхай, онцгой байдлын бэлтгэл ажилд сургах гэх мэт.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

ХАБЭА тэмдэг тэмдэглэгээ ямар зориулалтаар ямар салбаруудад ашигладаг вэ?

ХАБЭА (Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй) тэмдэг тэмдэглэгээг төрөл бүрийн салбаруудад янз бүрийн зориулалтаар ашигладаг. Энэ тэмдэглэгээний үндсэн зорилго нь ажилчдын аюулгүй байдлыг хангах, ажлын орчинд үүсэх эрсдэлийг бууруулах юм. Үүнд:

ХАБЭА төлөвлөгөө

Үйлдвэрлэлийн салбар: Машин механизмын аюулгүй ажиллагаа, химийн бодисуудтай ажиллах дүрмийг сахих, гал түймрийн аюулгүй байдлыг хангах зэрэгт анхаарал хандуулдаг.

ХАБЭА төлөвлөгөө

Барилга ба уул уурхайн салбар: Аюултай орчинд ажиллах, өндөрт ажиллах, овоолго, ухах ажилд зориулагдсан аюулгүй байдлын дүрэм, техник хамгаалалтын хэрэгслийн аюулгүй хэрэглээ зэргийг хамардаг.

ХАБЭА төлөвлөгөө

Химийн үйлдвэр: Химийн бодисуудтай болгоомжтой ажиллах, хорт хийн журмыг сахих, осол гэмтлээс сэргийлэх, техникийн аюулгүй ажиллагаа дээр арга хэмжээ авах зэрэг багтдаг.

ХАБЭА

Транспортын салбар: Тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлыг хангах, ачаа тээвэрлэхдээ аюулгүй байдлын дүрмийг мөрдөх гэх мэт.

Эрүүл мэндийн байгууллага: Эмнэлгийн байгууллагад ажиллагсдын биологийн, химийн аюулгүй байдлыг хангах, халдварт өвчин тархахаас сэргийлэх, хамгаалалтын дүрэм журмыг дагаж мөрдөх гэх мэт.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Худалдаа, үйлчилгээний салбар: Худалдааны төвүүдэд галын аюулгүй байдлыг хангах, онцгой байдлын үед ажилтнууд болон хэрэглэгчдийг хамгаалах зэрэг багтдаг.

ХАБЭА

Эдгээр салбаруудад ХАБЭА тэмдэг тэмдэглэгээг зөвхөн эрсдэлийг бууруулахааргүй, харин ажиллах соёлыг сайжруулах, ажилчдын эрүүл мэндийг дээд зэргээр хамгаалах зорилгоор ашигладаг.

Нийтлэл: