Хаягдал усны стандарт

Хаягдал усны стандарт

Хаягдал усны стандарт: Хаягдал усны стандарт гэдэг нь хаягдал усыг бохирдуулагч бодисуудаас цэвэрлэхэд шаардлагатай түвшнийг зааж өгдөг журам юм. Хаягдал усны стандарт гэж юу вэ?…

Монгол улсын стандарт

Монгол улсын стандарт

Монгол улсын стандарт гэдэг нь тодорхой нөхцөл байдалд нийцтэй, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдал болон бусад шинж чанарыг хангах зорилгоор тогтоосон шалгуур болон хуулийн заалтуудын багцыг…

Галын аюулгүй байдлын стандарт

Галын аюулгүй байдлын стандарт

Галын аюулгүй байдлын стандарт гэдэг нь гал түймрийн эрсдэлийг бууруулах, иргэдийн амь нас, эд хөрөнгийг хамгаалах, барилга, байгууламж болон оршин суугчдын аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн,…

Эмийн үйлдвэрийн стандарт

Эмийн үйлдвэрийн стандарт

Эмийн үйлдвэрийн стандарт: Эмийн үйлдвэр нь эм, эмнэлгийн бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, үр нөлөө, чанарыг баталгаажуулахын тулд хатуу дүрэм журам, стандартуудыг мөрддөг. Эдгээр стандартууд нь нийгмийн…

Стандарт гэж юу вэ?

Стандарт гэж юу вэ?

Стандарт гэдэг нь тодорхой нөхцөл байдалд нийцтэй, харилцан ажиллах чадвар, чанар, аюулгүй байдал болон бусад шинж чанарыг хангах зорилгоор тогтоосон шалгуур, заавар, техникийн үзүүлэлтүүдийн багц…

Олон улсын тоног төхөөрөмж стандарт

Олон улсын тоног төхөөрөмж стандарт

“Олон улсын тоног төхөөрөмж стандарт” гэдэг нь олон улсын стандарт, техникийн үзүүлэлтүүдийг даган мөрдөж, дэлхийн хэмжээнд нийцтэйгээр, харилцан ажиллах чадварыг баталгаажуулсан тоног төхөөрөмжүүдийг хэлдэг. Эдгээр…