Үйлдвэрлэлийн хортой хүчин зүйл

Үйлдвэрлэлийн хортой хүчин зүйл

Үйлдвэрийн хортой хүчин зүйл: Үйлдвэрлэлийн хортой хүчин зүйл гэдэг нь аж үйлдвэрийн үйл ажиллагаагаар бий болсон эсвэл тэдгээрийн үйл ажиллагаанаас шууд болон шууд бусаар үүссэн…

Саарал ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж

Саарал ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж

Саарал ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж: Саарал ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжүүд нь олон төрөл байдаг бөгөөд усыг цэвэршүүлэх, усны бохирдол арилгах, усыг ашиглахад тохиромжтой болгох зорилгоор ашигладаг. Саарал…

Саарал усны систем

Саарал усны систем

Саарал усны систем: Саарал ус буюу ахуйн хэрэглээнээс ялгаран гарсан хаягдал усыг дахин ашиглах систем гэдэг нь ахуйн хэрэглээ, аж ахуйн, болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас…

Авто угаалга саарал ус ашиглалт

Авто угаалга саарал ус ашиглалт

Авто угаалга саарал ус ашиглалт: Авто угаалгын газар саарал усыг ашиглах нь олон ач холбогдолтой байдаг. Энэхүү арга нь байгаль орчинд ээлтэй бөгөөд усны хэрэглээг…

Саарал ус ашиглалт

Саарал ус ашиглалт

Саарал ус ашиглалт: Саарал усыг дахин ашиглах нь тухайн улс орон, болон нийгэм, эдийн засагт олон төрлийн давуу талуудтай байдаг бөгөөд мөн байгаль орчны аюулгүй…

Саарал ус стандарт

Саарал ус стандарт

Саарал ус стандарт: Саарал ус буюу ахуйн хэрэглээнээс ялгарсан хаягдал усыг дахин ашиглахад зориулагдсан стандартууд нь тухайн улс орны засгийн газар болон олон улсын байгууллагуудаас…

Саарал усны хэрэглээ

Саарал усны хэрэглээ

Саарал усны хэрэглээ: Саарал ус буюу ахуйн хэрэглээнээс гарсан хаягдал усны ангилалд угаалгын машины, хоолойн ус, ариун цэврийн ус зэрэг багтдаг. Энэхүү усыг зарим төрлийн…

Саарал усны технологи

Саарал усны технологи

Саарал усны технологи: Саарал ус буюу ахуйн хэрэглээний хаягдал усыг дахин ашиглахад тодорхой технологиудыг ашигладаг. Эдгээр технологиуд нь усны хэмнэлт хийх, байгаль орчныг хамгаалах болон…

Саарал ус ашиглах тухай хууль

Саарал ус ашиглах тухай хууль

Саарал ус ашиглах тухай хууль: Дэлхийн олон улсад саарал усны (ахуйн хэрэглээнээс ялгарсан хаягдал ус) дахин ашиглалтыг дэмжих хууль тогтоомж бий. Эдгээр хууль тогтоомжууд нь…

Байгаль дахь усны эргэлт

Байгаль дахь усны эргэлт

Байгаль дахь усны эргэлт нь Дэлхий дээрх усны хөдөлгөөн, тархалт, болон хадгалалтын нийтлэг үйл явцыг хэлдэг. Энэ процесс нь усны мөчлөгийг байгаль орчинд түгээж, усны…

Үер усны аюулаас сэргийлэх 8 зөвлөмж

Үер усны аюулаас сэргийлэх 8 зөвлөмж

Үер усны аюулаас сэргийлэх 10 зөвлөмж: Үер болон усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх нь эрсдэлтэй байдлыг бууруулж, хохирол амсахаас урьдчилан сэргийлж, мөн амь нас, хөрөнгө мөнгийг…

“Төв цэвэрлэх байгууламж”

“Төв цэвэрлэх байгууламж”

Төв цэвэрлэх байгууламж гэдэг нь бохирдсон усыг аюулгүй болгож, ард иргэдийн хэрэглээнд дахин ашиглах боломжийг олгох, эсвэл байгаль орчныг хамгаалах зорилгоор бохирдсон усанд агуулагдсан хог…

Хөрсний бохирдол

Хөрсний бохирдол

Хөрсний бохирдол гэдэг нь хөрсний чанар, үржил шимд муугаар нөлөөлөх болон хөрсөнд амьдардаг амьд биетүүдийн эрүүл мэндийг хордуулах, хортой, бохирдуулагч бодис  хөрсөнд шингэж, бохирдуулж байгааг…

“Ус” түүний хэрэглээ, ач холбогдол

“Ус” түүний хэрэглээ, ач холбогдол

Ус түүний хэрэглээ, ач холбогдол: Өдөр бүр биед хэрэгтэй хэмжээний ус ууж занших нь эрүүл мэндийг сахин хамгаалах олон төрлийн ашиг тустай байдаг. Ус гэж…

Идеал хий гэж юу вэ?

Идеал хий гэж юу вэ?

Идеал хий нь тодорхой нөхцөлд хийн төлөв байдлыг тодорхойлоход хэрэглэгддэг физик, химийн онолын ойлголт юм. Энэ нь хийн даралт (P), эзлэхүүн (V), температур (T), хийн…

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль нь байгаль орчин, байгалийн нөөцийг хамгаалах, бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, тогтвортой үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой зохицуулалт юм. Байгаль орчныг хамгаалах тухай…

Усны бохирдол

Усны бохирдол

Усны бохирдол гэж юу вэ? Усны бохирдол гэж юу вэ?: Ус нь амтгүй, үнэргүй, өнгөгүй байгалиас ялгаран гардаг, шингэн төлөвийн химийн нэгдэл юм. Ус нь…

Саарал ус дахин ашиглах шилдэг 7 арга

Саарал ус дахин ашиглах шилдэг 7 арга

Саарал ус ашиглах шилдэг 10 арга: Саарал ус гэдэг нь хүний баас, шээс холилдсон жорлонгийн бохир уснаас бусад бүх төрлийн ахуйн бохир усыг хэлдэг. Үүнд:…