Саарал усны систем: Саарал ус буюу ахуйн хэрэглээнээс ялгаран гарсан хаягдал усыг дахин ашиглах систем гэдэг нь ахуйн хэрэглээ, аж ахуйн, болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас ялгарсан хаягдал усыг цэвэршүүлэн, дахин ашиглахад зориулсан бүтээн байгуулалтыг хэлдэг.

Саарал усны систем

Саарал ус буюу ахуйн хэрэглээнээс ялгаран гарсан хаягдал усыг дахин ашиглах систем гэдэг нь ахуйн хэрэглээ, аж ахуйн, болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас ялгарсан хаягдал усыг цэвэршүүлэн, дахин ашиглахад зориулсан бүтээн байгуулалтыг хэлдэг.

Саарал усны систем

Энэ систем нь ахуйн бохирдолтой усыг дахин цэвэрлэх, эрүүл ахуйн стандартад нийцүүлэн боловсруулах, усны хэрэгцээг хангах зорилгоор боловсруулсан усаар дахин хангах арга юм.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

 • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
 • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
 • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Саарал ус буюу ахуйн хэрэглээнээс ялгаран гарсан хаягдал усыг дахин ашиглах систем нь хэд хэдэн төрөл байдаг бөгөөд үйлдвэрлэлийн, ахуйн хэрэгцээнд зориулагдсан гэх мэтээр ялган ангилж өөр өөр аргуудыг ашигладаг. Эдгээр системүүдийг голчлон дараах байдлаар ангилах боломжтой. Үүнд:

Саарал усны систем

Түвшинд суурилсан системүүд:

 1. Хүнд цэвэрлэгээ: Хог хаягдлыг анхны шатанд зайлуулах, дараа нь биологийн болон химийн аргаар бохирдлыг цэвэрлэх.
 2. Хөнгөн цэвэрлэгээ: Хаягдал усанд агуулагдах бага хэмжээний бохирдуулагч бодисуудыг цэвэрлэхэд анхаарлаа хандуулах.
Саарал усны систем

Технологид суурилсан системүүд:

 1. Мембран технологи: Осмосын аргаар мембраны тусламжтайгаар бохирдлыг нягтаршуулан шүүх арга.
 2. Биологийн цэвэрлэгээ: Микро организмуудыг ашиглан органик бодисуудыг задлах.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

 • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
 • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
 • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Зориулалтын дагуу системүүд:

 1. Төвлөрсөн ус цэвэрлэх системүүд: Их хэмжээний хог хаягдлыг боловсруулахад зориулагдсан систем.
 2. Зөөврийн ба жижиг системүүд: Жижиг хэмжээний, газар дээрх усны цэвэрлэгээнд зориулагдсан систем.
Саарал усны систем

Ашиглалтын дагуу системүүд:

 1. Дахин ашиглахад зориулсан системүүд: Цэвэрлэгдсэн усыг ургамал тариалалт, үйлдвэрлэлийн процесс, газар доорх усанд шингээх зэрэгт дахин ашиглах систем.
 2. Шууд ашиглалтад зориулсан системүүд: Ахуйн хэрэгцээнд шууд ашиглах боломжийг олгодог систем.
Саарал усны систем

Эдгээр ангилал нь өөр өөр зорилго, байгууламжийн хэмжээ, бохир усыг цэвэрлэх арга технологийн онцлогуудыг тусгасан байдаг бөгөөд усны дахин ашиглалт, системийн төрөл, технологи нь тухайн газрын усны чанар, хэрэглээний шаардлага болон орчин үеийн инженерийн шийдлүүдэд суурилсан байдаг.

Нийтлэл: