Хортой нөхцөлд ажиллах цаг: Хортой нөхцөлд ажиллах ажлын цагийн дундаж хугацаа нь олон улсын хэмжээнд болон тухайн улс орны хууль тогтоомжид үндэслэн өөр өөр байдаг. Жишээ нь: тухайн ажлын орчинд ажиллах аюулгүйн стандартууд, ажиллах нөхцөл байдал, химийн бодисуудын хэрэглээ, физик хүчин зүйлсийн нөлөөлөл зэрэг олон хүчин зүйлээс хамаардаг.

Ажилчдын дундаж ажлын цаг хэд вэ?

Дэлхий даяар ажилчдын өдөрт ажиллах дундаж цаг нь олон янз байж болох ч, ихэнх улс орнуудад стандарт хэмжээ нь өдөрт 8 цаг байдаг. Энэ нь долоо хоногт 40 цаг бөгөөд ажиллах цагийн стандартад тулгуурласан байдаг. Энэхүү стандарт нь олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага болох ИХБХ (ILO) -ны зөвлөмжүүдтэй уялддаг.

Хортой нөхцөлд ажиллах цаг

Олон улсын хэмжээнд ажиллах цагийн дундаж урт нь өөр өөр байж болох бөгөөд энэ нь улс төр, эдийн засаг, соёл, хууль зүйн орчноос хамаардаг. Жишээлбэл:

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

 • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
 • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
 • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

 • Герман, Норвег болон Европын орнуудад өдөрт 7-8 цагийн хооронд ажиллах нь дундаж ажлын цаг байдаг.
 • АНУ болон Канадад өдөрт 8 цагийн ажил нь дундаж ажлын цаг гэж үздэг.
 • Япон болон Өмнөд Солонгос-д ажилчдын дундаж цаг нь европын орнуудтай харьцуулахад харьцангуй урт байдаг бөгөөд ажилчдын дундаж ажлын цаг нь өдөрт 9- 10 цаг орчим байдаг.
 • Мөн ажлын бус цагаар нэмэлт ажил даатгадаг тул тус орны иргэд нь ажлын байрандаа хонож ажиллах эсвэл байрлаж ажиллах шаардлага үүсдэг.
Хортой нөхцөлд ажиллах цаг

Хортой, аюултай нөхцөлд ажиллах цаг хэд вэ?

Хортой нөхцөлд ажиллах ёстой ажлын цагийн дундаж хугацаа нь олон улсын хэмжээнд болон тухайн улс орны хууль тогтоомжид үндэслэн өөр өөр байдаг. Жишээ нь, тухайн ажлын орчинд ажиллах аюулгүйн стандартууд, ажиллах нөхцөл байдал, химийн бодисуудын хэрэглээ, физик хүчин зүйлсийн нөлөөлөл зэрэг олон хүчин зүйлээс хамаардаг.

Хортой нөхцөлд ажиллах цаг

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага болох ИХБХ-ны зөвлөмжүүд болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах улсын стандартууд нь ихэвчлэн хортой нөхцөлд ажиллах хугацааг маш багаар заадаг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

 • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
 • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
 • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Гэхдээ эдгээр хязгаарлалтууд нь тодорхой бодисын аюулгүйн хэмжээ, цацраг идэвхт бодисын ажиллагаа, шуурхай үйлчилгээтэй холбоотойгоор харилцан адилгүй байдаг.

Хортой нөхцөлд ажиллах цаг

Жишээлбэл:

 • Америк – ОШХА хортой бодисын хэрэглээний түвшнийг тодорхойлоход хүний биед хүрч болохуйц аюулгүй хязгаарлалтуудыг (PELs) тогтоодог. Эдгээр нь тодорхой бодисын үйлдвэрлэлийн процессор ажлын орчинд ажиллах цагийг заадаг.
 • Европ – Европын Холбоонд бас харилцан адилгүй стандартууд байдаг бөгөөд эдгээр нь тодорхой ажлын орчинд хорт хавдрын эрсдэлийг хязгаарлах, ажиллах цагийн хязгаарлалттай холбоотой байдаг.

Нийтлэл: