Хавхлагуудын ялгаа нь юу вэ?: Хавхлагууд нь байрлал, зориулалт, ажиллах зарчим, материал зэрэг олон талаараа өөр хоорондоо ялгаатай байдаг.

1. Эрвээхэй Хавхлага (Butterfly Valve)

 • Онцлог: Эрвээхэй хавхлагын дотор эрвээхэйн далавч мэт хэлбэртэй нээгдэж, хаагддаг диск байдаг бөгөөд мөн маш бага зай эзэлдгээс гадна хялбархан засвар хийх боломжтой, хөнгөхөн байдаг.
 • Ажиллах Зарчим: Эрвээхэй хавхлага нь дискийн эргэлтийн тусламжтайгаар урсгалыг зохицуулдаг.
 • Үүрэг ба Зориулалт: Урсгалын хэмжээг зохицуулах, түргэн шуурхай хаах/нээх үйлдлүүдэд ашиглагддаг.
 • Хэрэглээ: Урсгалын хэмжээг түргэн шуурхай зохицуулах.
 • Ашиглагддаг Салбарууд: Усан хангамж, хүчилтөрөгчийн системүүд, химийн үйлдвэрлэл, уул уурхай.
Эрвээхэй хавхлага

2. Бөмбөг Хавхлага (Ball Valve)

 • Онцлог: Бөмбөг хавхлага нь дотроо бөмбөг хэлбэрийн дисктэй бөгөөд мөн удаан эдэлгээтэй байдаг.
 • Ажиллах Зарчим: Бөмбөг диск нь эргэх замаар урсгалыг хаах эсвэл нээх үйлдлийг хийдэг.
 • Үүрэг ба Зориулалт: Өндөр даралттай урсгалыг зохицуулах.
 • Хэрэглээ: Өндөр даралттай урсгалыг хянах.
 • Ашиглагддаг Салбарууд: Газрын тосны үйлдвэр, химийн үйлдвэрлэл, халаалт, салхин систем, уул уурхай.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

 • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
 • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
 • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

3. Бөмбөрцөг Хавхлага (Globe Valve)

 • Онцлог: Дотроо бөмбөрцөг хэлбэрийн суурьтай байдаг бөгөөд тус эд анги нь эргэлтэд оролцдоггүй.
 • Ажиллах Зарчим: Суурь дээрх зөөлөн суудал нь урсгалыг хаадаг.
 • Үүрэг ба Зориулалт: Урсгалын зохицуулалт, нарийн тохируулга хийхэд ашиглагддаг.
 • Хэрэглээ: Өндөр даралттай болон бага даралттай урсгалыг хянах.
 • Ашиглагддаг Салбарууд: Газрын тосны үйлдвэр, химийн үйлдвэрлэл, халаалт, салхин систем, уул уурхай.
Glove valve гэж юу вэ?

4. Хутгатай Хаалга Хавхлага (Knife Gate Valve)

 • Онцлог: Хутга хэлбэрийн хавтантай бөгөөд бохир ус болон гүний ус зэргийг хянахад тохиромжтой.
 • Ажиллах Зарчим: Хутга хэлбэрийн хавтан нь урсгалыг хаахад тусалдаг.
 • Үүрэг ба Зориулалт: Бохир ус болон гүний усны урсгалыг зохицуулахад ашиглагддаг.
 • Хэрэглээ: Өндөр даралттай болон бага даралттай урсгалыг хянах.
 • Ашиглагддаг Салбарууд: Газрын тосны үйлдвэр, химийн үйлдвэрлэл, халаалт, салхин систем, уул уурхай цахилгаан станц.
Хутгатай хаалга хавхлага(knife gate valve)

5. Хаалга Хавхлага (Gate Valve)

 • Онцлог: Нээлттэй болон хаалттай байдлын хооронд шугаман тэгш хөдөлгөөнөөр хөдөлдөг хавтантай байдаг.
 • Ажиллах Зарчим: Хавтан нь шугаман тэгш хөдөлгөөнөөр урсгалыг нээж, хаадаг.
 • Үүрэг ба Зориулалт: Шингэний урсгалыг хаах болон нээхэд ашигладаг. Бага даралттай системд тохиромжтой.
 • Хэрэглээ: Бага даралттай урсгалыг хянах.
 • Ашиглагддаг Салбарууд: Газрын тосны үйлдвэр, химийн үйлдвэрлэл, халаалт, салхин систем, уул уурхай, цахилгаан станц.
Glove valve гэж юу вэ?

6. Шалгах Хавхлага (Check Valve)

 • Онцлог: Нэг чиглэлийн урсгалыг нээж, буцах урсгалыг саатуулдаг.
 • Ажиллах Зарчим: Урсгалын даралт нь хавхлагыг автоматаар нээж, хаадаг.
 • Үүрэг ба Зориулалт: Нэг чиглэлийн урсгалыг нээж, буцах урсгалыг саатуулдаг.
 • Хэрэглээ: Өндөр даралттай болон бага даралттай урсгалыг хянах.
 • Ашиглагддаг Салбарууд: Газрын тосны үйлдвэр, химийн үйлдвэрлэл, халаалт, салхин систем, уул уурхай, цахилгаан станц.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

 • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
 • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
 • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

7. Актуатортой Хавхлага(Actuator with valve)

 • Онцлог: Актуатортой хавхлагыг механик, цахилгаан, хийн актуаторын тусламжтайгаар удирддаг.
 • Ажиллах Зарчим: Актуатор нь хавхлагыг нээх, хаах үйлдлийг гүйцэтгэдэг.
 • Үүрэг ба Зориулалт: Хэрэглэгчийн оролцоо шаардлагагүйгээр хавхлагыг удирдах боломжтой.
 • Хэрэглээ: Өндөр даралттай ба бага даралттай урсгалыг хянах.
 • Ашиглагддаг Салбарууд: Газрын тосны үйлдвэр, химийн үйлдвэрлэл, халаалт, салхин систем, уул уурхай, цахилгаан станц.
Актуатортой хавхлагын(valve with actuator) давуу талууд

8. Цахилгаан Хавхлагууд (Electric Valves)

 • Онцлог: Цахилгаан моторын тусламжтайгаар ажилладаг.
 • Ажиллах Зарчим: Цахилгаан мотор нь хавхлагыг нээх, хаах хөдөлгөөнийг гүйцэтгэдэг.
 • Үүрэг ба Зориулалт: Автомат удирдлага, холбогдох системд ашигладаг.
 • Хэрэглээ: Өндөр даралттай ба бага даралттай урсгалыг хянах.
 • Ашиглагддаг Салбарууд: Газрын тосны үйлдвэр, химийн үйлдвэрлэл, халаалт, салхин систем, уул уурхай, цахилгаан станц.
ELECTRIC VALVE

Эдгээр хавхлагууд нь олон төрлийн салбарт ашиглагдаж болохоос гадна тусгайлан зориулагдсан хэрэглээнүүдэд мөн ашиглагддаг. Тухайн салбарын шаардлага, урсгалын төрөл, даралт, материалын шинж чанартай холбоотойгоор сонголт хийх боломжтой байдаг.

Нийтлэл: