Дэлхийн аж үйлдвэр гэдэг нь өргөн хүрээнд олон улсад тархсан, харилцан хамааралтай аж үйлдвэрийн байгууллагуудын цогцолборыг хэлдэг. Энэ нь олон улсын худалдаа, дэлхийн зах зээлд оролцогч компаниудын сүлжээ, мөн олон улсын хэмжээнд ажиллах нийгмийн, эдийн засгийн системийг илэрхийлдэг.

Дэлхийн аж үйлдвэр гэж юу вэ?

Дэлхийн аж үйлдвэр гэдэг нь өргөн хүрээнд олон улсад тархсан, харилцан хамааралтай аж үйлдвэрийн байгууллагуудын цогцолборыг хэлдэг. Энэ нь олон улсын худалдаа, дэлхийн зах зээлд оролцогч компаниудын сүлжээ, мөн олон улсын хэмжээнд ажиллах нийгмийн, эдийн засгийн системийг илэрхийлдэг.

Дэлхийн аж үйлдвэр

Дэлхийн аж үйлдвэр нь өнөөгийн глобалчлагдсан эдийн засгийн системд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, мэдээлэл технологийн салбаруудад хэдий нь байр сууриа олсон байдаг. Жишээлбэл, эдийн засгийн глобалчлалын үр дүнд олон улсын компаниуд нь өөрсдийн үйл ажиллагааны хэсгүүдийг улс орнуудад байрлуулдаг.

Дэлхийн аж үйлдвэр

Энэ нь тэдгээр компаниудад тухайн улсын нийгэм, эдийн засгийн онцлогт тохируулан өөр өөр бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үйлдвэрлэх, нийлүүлэх боломжийг олгодог. Энэхүү систем нь дэлхийн хэмжээнд мэдээлэл, бараа бүтээгдэхүүний урсгалыг хурдасгах, өртөг зардал бууруулах, мөн олон улсад өөрсдийн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх чадварыг сайжруулахад тусалдаг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Дэлхийн аж үйлдвэр нийгэм, эдийн засагт хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Дэлхийн аж үйлдвэр нийгмийн болон эдийн засгийн хэмжээнд олон талаар нөлөөлөх боломжтой. Үүнд:

Дэлхийн аж үйлдвэр

Эдийн Засгийн Нөлөөлөл

Эдийн засгийн өсөлт: Глобал аж үйлдвэрийн сүлжээгээр хөгжүүлэгдсэн нь олон улсын худалдааны өсөлтийг дэмжиж, эдийн засгийн өсөлтөд хувь нэмэр оруулдаг. Үйлдвэрлэл, экспорт, импорт нэмэгдэж, эдийн засгийн интеграцид чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Дэлхийн аж үйлдвэр

Үйлдвэрлэлийн зардал бууруулах: Компаниуд өөрсдийн үйлдвэрлэлийг төрөл бүрийн улс орнуудад тараах нь тус улс орны нийгмийн, эдийн засгийн онцлогт тохируулан зардал бууруулах боломжийг олгодог.

Дэлхийн аж үйлдвэр

Технологийн дамжлага: Шинэ технологи, мэдлэгийг олон улсад түгээх нь дэлхийн аж үйлдвэрийн сүлжээгээр дамжуулан хурдан тархдаг. Энэ нь шинэчлэл, инновац хийх чадварыг нэмэгдүүлдэг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Нийгмийн Нөлөөлөл

Ажлын байр үүсгэх: Дэлхийн аж үйлдвэр нь шинэ зах зээлүүдэд ажлын байр үүсгэх боломжийг олгодог. Гэхдээ энэ нь технологийн шинэчлэл, автоматжуулалтын нөлөөгөөр хязгаарлагдаж болзошгүй.

Дэлхийн аж үйлдвэр

Нийгмийн шинж чанарын өөрчлөлт: Глобал бизнесийн үйл ажиллагаа нь соёл, хэрэглээний хандлагыг өөрчилж, улс орны нийгмийн шинж чанарт нөлөөлөх боломжтой. Зарим тохиолдолд энэ нь соёлын интеграци, мөн соёлын давлагааг үүсгэж болзошгүй.

Аж үйлдвэрийн сөрөг тал

Орлогын тэгш бус байдлын нөлөө: Глобал аж үйлдвэрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа нь зарим тохиолдолд орлогын тэгш бус байдлыг улам бүр нэмэгдүүлж, нийгмийн тэгш бус байдлыг өсгөх магадлалтай байдаг.

Дэлхийн аж үйлдвэр

Байгаль орчны нөлөө: Глобал үйлдвэрлэл нь байгаль орчныг хамгаалахад чухал асуудал болж ирсэн. Зарим үйлдвэрлэлийн салбар нь байгаль орчныг эрсдэлд оруулж, уур амьсгалын өөрчлөлтөд хувь нэмрээ оруулдаг.

Нийтлэл: