Үйлдвэрийн ослын тухай хууль нь аж ахуйн нэгжүүд болон жижиг, дунд үйлдвэрүүдэд осол, гэмтэл, гэмт хэрэг гарахаас урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах, мөн осол гарсан тохиолдолд хуулийн хүрээнд зохих хариу арга хэмжээг авах зориулалттай хуулийн заалт юм.

Үйлдвэрийн осолын тухай хууль

Эдгээр хуулийн заалтууд нь ажилчдын аюулгүй байдлыг хамгаалах, байгаль орчинд хохирол учруулахаас сэргийлэх, мөн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг зохицуулахад чиглэгддэг. Үүнд:

Аюулгүй байдлын стандартуудын тогтоох:

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн ажиллагаанд тодорхой стандарт, дүрэм, журам тогтоох, дагаж мөрдүүлэх, сахин хамгаалуулах шаардлагатай. Мөн машин механизмын аюулгүй ажиллагаа, химийн бодисын зөв хадгалалт, хэрэглээ, гал түймрийн аюулгүй байдал зэрэгт анхаарах хуулийн заалтуудыг дагаж мөрдөх гэх мэт.

Үйлдвэрийн осолын тухай хууль

Сургалт:

Ажилтнуудад зориулсан аюулгүй ажиллагаа болон гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалт, мэдээлэл өгч, мэдлэгжүүлэх. Тус сургалт нь гэнэтийн, санаатай эсвэл санамсаргүй осол гарах эрсдэлийг бууруулж, хэрэгцээт үед зөв хариу арга хэмжээ авах чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн байдаг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Онцгой байдлын ажиллагаа:

Осол гарсан тохиолдолд түргэн шуурхай арга хэмжээ авах, хохирлыг бууруулах боломжит стратеги боловсруулах шаардлагатай. Үүнд: аврах багийн бэлтгэл ажил, яаралтай тусламжийн дугаар луу залгах, хор хөнөөлийн удирдлагын төлөвлөгөөг боловсруулах зэрэг багтдаг.

Үйлдвэрийн осолын тухай хууль

Эрсдэлийн үнэлгээ:

Жижиг, дунд үйлдвэрүүдэд эрсдэлийн үнэлгээ хийж, гэнэтийн ослын эрсдэл бууруулах арга хэмжээг авах нь чухал байдаг. Энэхүү үнэлгээ нь осол гарах магадлалыг 100%-иар бууруулахад чиглэгдсэн байдаг.

Үйлдвэрийн осолын тухай хууль

Хариуцлага, хяналт:

Хэрэв үйлдвэрлэлийн осол гарсан тохиолдолд, тус байгууллагад хуулийн хүрээнд хариуцлага тооцох, мөн хяналт шалгалт хийж, ослын гарал үүслийг олж илрүүлэх, шаардлагатай байдаг.

Үйлдвэрийн осолын тухай хууль

Мөн аж ахуйн нэгжүүдийг шаардлагатай дүрэм, журам, стандартыг дагаж, мөрдөхөд уриалж, зөрчил гаргасан тохиолдолд хуулийн хариуцлага тооцох зэрэг багтдаг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Үйлдвэрийн ослууд:

Байгалийн хийн дэлбэрэлт: 1984 онд Индийн Бопал хотод Унион Карбайд корпорацын химийн үйлдвэрт метил изоцианат (MIC) хий асар их хэмжээгээр агаарт тархаж, хамгийн аймшигтай том үйлдвэрийн осол гарсан. Энэ осол нь мянга, мянган хүний амь насыг авч, олон мянган хүнийг хөгжлийн бэрхшээлтэй болгосон.

Үйлдвэрийн осолын тухай хууль

Цахилгаан станцын осол: 1986 онд Украины Чернобылийн цахилгаан станцад цөмийн реакторын дэлбэрэлт болж, олон улсын хэмжээнд цацраг идэвхт бохирдол үүсгэсэн. Энэ осол нь хүн төрөлхтний түүхэнд байгаль орчныг хамгийн ихээр бохирдуулсан аймшигт осол юм.

Үйлдвэрийн осолын тухай хууль

Химийн бодисын алдагдал: 2005 онд Английн Банбери хотод үйл ажиллагаа явуулж байсан химийн үйлдвэрт томоохон хэмжээний химийн бодисын алдагдал болж, их хэмжээний гал гарсан. Энэ түймэр нь орчны бохирдол үүсгэхээс гадна хүний амь нас их хэмжээгээр эрсэдсэн ослуудын нэг юм.

Үйлдвэрийн осолын тухай хууль

Тосон дамжуулах хоолойн гэмтэл: 2010 онд Мексикийн буланд British Petroleum (BP) компанийн Deepwater Horizon нефтийн қудағы гэмтэж, их хэмжээний түүхий нефть далайд алдагдсан.

Нийтлэл: