Хөнгөн үйлдвэр гэдэг нь эдийн засгийн үйлдвэрлэлийн салбарын нэг бөгөөд үндсэндээ бага эсвэл дунд хэмжээтэй, цаг хугацаа, хөрөнгө оруулалтын хувьд бага зардалтай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг үйлдвэрийг хөнгөн үйлдвэр гэдэг.

Хөнгөн үйлдвэр гэж юу вэ?

Хөнгөн үйлдвэр гэдэг нь эдийн засгийн үйлдвэрлэлийн салбарын нэг бөгөөд үндсэндээ бага эсвэл дунд хэмжээтэй, цаг хугацаа, хөрөнгө оруулалтын хувьд бага зардалтай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг үйлдвэрийг хөнгөн үйлдвэр гэдэг.

Хөнгөн үйлдвэрлэл

Энэ төрлийн үйлдвэрлэл нь хүнс, хувцас, хэрэглээний эдлэл, электрон бараа зэрэг олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг агуулдаг. Хөнгөн үйлдвэрлэл нь жижиг болон дунд бизнесүүдэд тохиромжтой бөгөөд олон улсад экспортын салбарт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Хөнгөн үйлдвэрлэл

Хөнгөн үйлдвэрийн онцлог шинж болон ялгаатай тал

Хөнгөн үйлдвэрийн онцлог шинж болон хүнд үйлдвэрлэлтэй харьцуулахад илэрхийлэгдэх ялгаатай талууд нь олон төрөл байдаг.

Хөнгөн үйлдвэрлэл

Эдгээр ялгаа нь үйлдвэрлэлийн процесс, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, ажиллах хүч, байгаль орчны нөлөөлөл, бүтээгдэхүүний төрөл болон зах зээлд нэвтрүүлэх хугацаа зэрэг олон өөрчлөлтөөр илэрхийлэгдэнэ.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Бага хөрөнгө оруулалт: Үйлдвэрлэлийг эхлүүлэх болон үргэлжлүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалт нь хүнд үйлдвэрлэлтэй харьцуулахад харьцангуй бага байдаг.

Олон төрлийн бүтээгдэхүүн: Хувцас, хүнс, гоо сайхны бүтээгдэхүүн зэрэг олон янзын бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг.

Хөнгөн үйлдвэрлэл

Хурдан бүтээгдэхүүний эргэлт: Зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүнийг хурдан нэвтрүүлэх боломжтой.

Ажлын байрны бүтээл: Жижиг болон дунд хэмжээний аж ахуйн нэгжүүдэд илүү олон ажлын байр үүсгэдэг.

Waiter preparing food truck for service in park

Технологийн шинэчлэлд нээлттэй: Шинэ технологийг амархан нэвтрүүлж, бүтээгдэхүүний чанар болон үйл ажиллагааг сайжруулахад анхаардаг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Хүнд үйлдвэрлэлтэй харьцуулбал ялгаатай талууд

Хөрөнгө оруулалт: Хүнд үйлдвэрлэл нь их хэмжээний хөрөнгө оруулалт, томоохон үйлдвэрлэлийн талбай, машин механизмын ашиглалтыг шаарддаг бол хөнгөн үйлдвэрлэл нь бага зардлаар эхлүүлэх боломжтой.

Хөнгөн үйлдвэрлэл

Бүтээгдэхүүний төрөл: Хүнд үйлдвэрлэл нь төмөр, уул уурхай, химийн үйлдвэрлэл зэрэг хүнд, томоохон бүтээгдэхүүн дээр төвлөрдөг бол хөнгөн үйлдвэрлэл нь илүү өргөн хүрээний бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэдэг.

Хөнгөн үйлдвэрлэл

Байгаль орчны нөлөөлөл: Хүнд үйлдвэрлэл нь байгаль орчинд илүү их нөлөөлөх магадлалтай бол хөнгөн үйлдвэрлэл нь харьцангуй бага нөлөөлдөг.

Зах зээлд нэвтрүүлэх хугацаа: Хүнд үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэх хугацаа урт байдаг бол хөнгөн үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн нь хурдан бэлтгэгдэж, зах зээлд гаргах боломжтой.

Хөнгөн үйлдвэрлэл

Ажлын хүчний шаардлага: Хүнд үйлдвэрлэл нь мэргэжлийн ур чадвар, онцгой боловсрол шаарддаг бол хөнгөн үйлдвэрлэл нь илүү олон төрлийн ажлын байр санал болгодог ба ажиллах хүчний шаардлага нь өөр өөр байдаг.

Нийтлэл: