Аж үйлдвэрийн сөрөг тал: Аж үйлдвэрлэлийн сөрөг талууд нь олон янз байдаг бөгөөд эдийн засгийн, байгаль орчны, нийгэмлэгийн, ажиллах байрны нөхцөл байдал, хүний эрүүл мэнд болон ажлын байрны аюулгүй байдлын хүрээг хамардаг.

Аж үйлдвэрийн сөрөг тал юу вэ?

Аж үйлдвэрлэлийн сөрөг талууд нь олон янз байдаг бөгөөд эдийн засгийн, байгаль орчны, нийгэмлэгийн, ажиллах байрны нөхцөл байдал, хүний эрүүл мэнд болон ажлын байрны аюулгүй байдлын хүрээг хамаардаг. Үүнд:

Аж үйлдвэрийн сөрөг тал

Байгаль орчны устгал:

Аж үйлдвэрлэл нь их хэмжээний хог хаягдал, агаарын бохирдлыг үүсгэдэг. Мөн усны эх үүсвэрийг бохирдуулж, газрын тосны хэрэглээг нэмэгдүүлэх зэрэг байгаль орчинд нөлөөлөх сөрөг үр дагавруудтай.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Эдийн засгийн хараат бус байдлын үүсгэл:

Зарим улс орнууд болон хотууд нь тодорхой аж үйлдвэрлэлийн салбарт хэт их хараат болдог бөгөөд энэ нь тухайн салбаруудад асуудал гарвал эдийн засагт томоохон сөрөг нөлөө үзүүлэх боломжтой байдаг.

Аж үйлдвэрийн сөрөг тал

Ажиллах байрны нөхцөл болон аюулгүй байдлын асуудлууд:

Зарим аж үйлдвэрүүд нь ажилчдынхаа эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангахад хангалттай анхаарал тавьдаггүй. Энэ нь ажилчдыг хорт хавдар, сэтгэл зүйн стресс, мэргэжлийн өвчлөл зэрэгт өвчин тусах магадлалыг нэмэгдүүлдэг.

Аж үйлдвэрийн сөрөг тал

Хүний эрхийн зөрчил:

Зарим аж үйлдвэрлэлийн салбаруудад ажиллах хүчний зохион байгуулалт, хүний эрхийн зөрчил давамгайлдаг. Энэ нь хүүхдийн хөдөлмөр, хүчирхийлэл, бусад хүний эрхийн зөрчил үүсэх боломжит нөхцөл байдлыг бий болгодог.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Нийгэмлэгийн сөрөг нөлөөлөл:

Аж үйлдвэрлэл нь нийгэмд томоохон өөрчлөлтүүдийг авчирдаг. Жишээ нь, ажлын байрны муухан нөхцөл байдал, орон нутгийн нийгэмд тусгаар тогтнолыг алдагдуулах, соёлын өөрчлөлт гэх мэт зүйлс багтдаг.

Аж үйлдвэрийн сөрөг тал

Технологийн шинэчлэлтэй холбоотой асуудлууд:

Аж үйлдвэрлэлийн технологийн шинэчлэлт нь зарим үйл ажиллагааг илүү үр ашигтай болгож, хүмүүсийн ажлын байруудыг алдагдуулдаг. Энэ нь ажилгүйдлийг нэмэгдүүлж, нийгэмд тэнцвэртэй бус байдлыг үүсгэж болзошгүй.

Аж үйлдвэрийн сөрөг тал

Эдгээр сөрөг талуудыг засах, бууруулахад төрөл бүрийн арга хэмжээг авах шаардлагатай бөгөөд энэ нь зах зээлийн, технологийн, байгаль орчны, нийгэмлэгийн, хууль эрх зүйн шинэчлэлтүүдийг хамардаг.

Нийтлэл: