Дамжуулах хоолой тээвэр гэдэг нь шингэн, хий мөн бусад материалыг нэг газраас нөгөө рүү дамжуулан тээвэрлэх системийг хэлдэг. Энэхүү систем нь түгээмэл байдаг бөгөөд шингэнийг газар доор эсвэл газрын гадаргуу дээр суурилагдсан хоолойнуудаар дамжуулан тээвэрлэдэг.

Дамжуулах хоолой тээвэр

Эдгээр хоолой тээвэрлэлт нь тос, байгалийн хий, ус, бохир ус зэрэг олон төрлийн материалыг нэг газраас нөгөө рүү тээвэрлэн шилжүүлэх үүрэгтэй байдаг.

Дамжуулах хоолой тээвэр

Дамжуулах хоолой тээвэрлэлтийн төрлүүдэд: Байгалийн хийн хоолой, нефть тээвэрлэх хоолой, усны хоолой, мөн бохирын хоолой зэрэг багтдаг.

Байгалийн хийн хоолой

Байгалийн хийн хоолой нь эдийн засаг, экологи, нийгмийн хувьд олон талын ач холбогдолтой байдаг бөгөөд байгалийн хийг олборлох, боловсруулах, үйлдвэрүүд болон хэрэглээний цэгүүд рүү дамжуулах, экспортын төвүүд рүү тээвэрлэх зэрэг олон төрлийн үүрэг гүйцэтгэдэг.

Дамжуулах хоолой тээвэр

Нефт тээвэрлэх хоолой

Нефть тээвэрлэх хоолой нь байгалийн түүхий эд болон энергийн салбарт маш чухал ач тустай байдаг ба эдгээр хоолойг ашиглан газрын тосыг олборлон боловсруулж, үйлдвэрүүд болон хадгалах байгууламжууд руу дамжуулан тээвэрлэх үүргийг гүйцэтгэдэг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

 • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
 • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
 • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Усны хоолой

Усны хоолой нь хүмүүсийн амьдралын хэрэгцээ, эдийн засгийн үйл ажиллагаа болон байгаль орчинд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд голчлон хотын ус хангамж, хөдөө аж ахуйн усжуулалт, үйлдвэрлэлийн процесст хэрэглэгддэг усыг нийлүүлэх зорилгоор ашиглагддаг.

Дамжуулах хоолой тээвэр

Усны хоолойн тээвэрлэлт нь хэрэглэгчдийн усны хэрэгцээг хангахаас гадна бохир ус зайлуулах системийн салшгүй нэг хэсэг юм.

Дамжуулах хоолой тээвэр

Бохир усны хоолой

Бохир усны хоолойн үүрэг зориулалт нь орчны бохирдлыг багасгах, хүний эрүүл мэнд болон байгаль орчныг хамгаалахад чиглэгддэг. Эдгээр хоолойн системүүд нь амьдрах орчны бохирдлыг багасгах замаар сайжруулахад туслах үүрэгтэй байдаг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

 • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
 • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
 • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Давуу болон сул талууд


Дамжуулах хоолой тээвэрлэлт нь олон талын давуу болон сул талуудтай байдаг бөгөөд хэрэглээ, шаардлага, техник технологийн хувьсал зэргээс хамааран өөрчлөгддөг. Үүнд:

Дамжуулах хоолой тээвэр

Давуу Талууд

 • Өртөг Багатай: Хоолойгоор тээвэрлэлт хийх нь томоохон хэмжээний материалыг тээвэрлэхэд илүү өртөг бага байдаг.
 • Тогтвортой: Дамжуулах хоолойн тээвэрлэлт нь улирал, цаг агаарын нөхцөлд өөрчлөлтгүй ажилладаг.
 • Байгаль Орчинд Ээлтэй: Агаарын бохирдол үүсгэдэггүй, зам тээврийн түгжрэл үүсгэдэггүй зэрэг байгаль орчинд ээлтэй.
 • Аюулгүй Байдлыг Нэмэгдүүлнэ: Аюултай материалыг аюулгүй байдлаар тээвэрлэх боломжтой.
Дамжуулах хоолой тээвэр

Сул Талууд

 • Засвар, Сэргээн Босголт: Хоолойн системд гарсан эвдрэл, гэмтлийг засварлах нь хүндрэлтэй, зарим тохиолдолд их зардал гарах шаардлага гардаг.
 • Уян Хатан Бус: Хоолойн тээвэрлэлт нь тодорхой байршилд хязгаарлагддаг, шинэ зах зээл, хэрэглэгчид рүү тээвэрлэлтийг шуурхай нэмэгдүүлэхэд хүндрэлтэй.
 • Урт Хугацааны Засвар Үйлчилгээ, Шинэчлэлт: Технологийн шинэчлэлт, системийн сайжруулалт нь ихээхэн зардал, хугацаа шаардлагатай.

Нийтлэл: