Үйлдвэрийн цахилгаан хангамж гэдэг нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд шаардагдах эрчим хүчний хангамжийг хэлнэ.

Үйлдвэрийн цахилгаан хангамж

Үйлдвэрийн цахилгаан хангамж гэж юу вэ?

Үйлдвэрийн цахилгаан хангамж гэдэг нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд шаардагдах эрчим хүчний хангамжийг хэлнэ.

Үйлдвэрийн цахилгаан хангамж

Мөн үйлдвэрийн цахилгаан хангамж нь үйлдвэрүүдийн ажиллагаа, машин механизмууд, үйлдвэрлэлийн шугам, гэрэлтүүлэг, халаалт, агааржуулалт болон бусад олон төрлийн системүүдийг ажиллуулахад шаардагдах цахилгаан эрчим хүчээр хангадаг.  

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

 • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
 • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
 • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Цахилгаан хангамж нь үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааны үр ашиг, үр дүн болон, байгаль орчинд ээлтэй байдлыг дэмжихэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Үйлдвэрийн цахилгаан хангамж

 • Тогтмол, найдвартай эрчим хүчний нийлүүлэлт: Үйлдвэрлэлийн процесс үргэлжлүүлэн ажиллахын тулд тасралтгүй, найдвартай цахилгаан хангамж маш чухал байдаг.
 • Хүчдэлийн стандарт: Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжүүдийн шаардлагад нийцсэн хүчдэл болон цахилгаан гүйдлийг ажилчдын аюулгүй орчинд хангах нийлүүлэх ёстой байдаг. Энэ нь хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжүүдийн аюулгүй ажиллагааг баталгаажуулахад тусалдаг.
Үйлдвэрийн цахилгаан хангамж

 • Хэт ачааллын менежмент: Үйлдвэрлэлийн үед үүсэх боломжтой хэт ачааллыг зохицуулах, тэгшитгэх системүүд нь цахилгаанаас үүдэлтэй эрсдэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлдэг.
 • Аюулгүй байдал ба хамгаалалт: Цахилгаан системийн аюулгүй ажиллагааг хангах, цахилгаан тасралт, хэт хүчдэлийн дохио зэрэг асуудлуудаас хамгаалдаг системүүд юм.
 • Сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах: Сүүлийн үед үйлдвэрүүд ногоон эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтөд эерэг нөлөө үзүүлэх зорилгоор сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах нь нэмэгдэж байна.
Үйлдвэрийн цахилгаан хангамж

Үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах, мөн бүрэн боломжийн хэмжээнд ашиглах нь үйлдвэрийн үйл ажиллагааны үр ашиг, байгаль орчны аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлдэг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

 • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
 • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
 • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Үйлдвэрүүд хаанаас цахилгаан хангамжаа авдаг вэ?


Үйлдвэрүүд өөрсдийн цахилгаан хангамжийг олон газраас авдаг бөгөөд тухайн үйлдвэрийн байршил, хэмжээ, үйл ажиллагааны төрлөөс хамаарч өөр өөр байдаг. Үүнд:

Үйлдвэрийн цахилгаан хангамж

 • Нийслэлийн цахилгаан сүлжээ: Олон үйлдвэр нийслэлийн цахилгаан сүлжээнээс тогтмол цахилгаан хангамжаа авдаг бөгөөд учир нь нийслэлийн цахилгааны сүлжээ нь зардал багатай байхаас гадна их хэмжээний цахилгаан үйлдвэрлэх боломжтой байдагт оршдог.
 • Өөрийн цахилгаан үйлдвэрлэл: Зарим үйлдвэрүүд өөрийн хэрэгцээнд зориулан цахилгаан үйлдвэрлэдэг. Жишээ нь, томоохон уурхайнууд, металлургийн үйлдвэрүүд гэх мэтчилэн байгууллагууд нь өөрийн цахилгаан үүсгүүрийн хангамжтай байдаг.
Үйлдвэрийн цахилгаан хангамж

 • Сэргээгдэх эрчим хүч: Сүүлийн үед сэргээгдэх эрчим хүчид суурилсан цахилгаан үйлдвэрлэл нэмэгдэж байна. Нарны цахилгаан станц, салхин турбин, усан хүчилтөрөгчийн станц гэх мэт. Эдгээр нь байгаль орчинд ээлтэй, урт хугацаанд ашиг тустай сонголт болдог.
 • Бие даасан энергийн системүүд: Жижиг болон дунд үйлдвэрүүд өөрийн эрчим хүчний шаардлагыг хангахын тулд нарны панел, салхины турбин зэрэг бие даасан энергийн системүүдийг ашиглах нь олширч байна. Эдгээр нь бусад эрчим хүчний эх үүсвэртэй хослуулан ашиглах боломжтой байдаг.
 • Дулааны цахилгаан станцууд: Зарим үйлдвэрүүд дулааны цахилгаан станцуудаас эрчим хүч авдаг. Эдгээр станцууд нь түлш, хий, нүүрс гэх мэт түүхий эдээр ажиллаж, цахилгаан болон дулаан үйлдвэрлэдэг.

Нийтлэл: