Globe valve гэж юу вэ?: Globe (бөмбөрцөг) хавхлага нь дамжуулах хоолойгоор дамжих шингэний урсгалыг зохицуулах эсвэл зогсоох зориулалттай хавхлагын нэг төрөл юм .

Globe valve гэж юу вэ?

Globe (бөмбөрцөг) хавхлага нь дамжуулах хоолойгоор дамжих шингэний урсгалыг зохицуулах эсвэл зогсоох зориулалттай хавхлагын нэг төрөл юм.

Glove valve гэж юу вэ?

Globe (бөмбөрцөг) хавхлагын их биеийн бүтэц нь бөмбөрцөг хэлбэртэй тул бөмбөрцөг хавхлага гэж нэрлэсэн бөгөөд ерөнхийдөө диск болон залгуураас бүрддэг гэсэн үг юм.

Glove valve гэж юу вэ?

Диск нь суудлын голоор дамждаг бариулд бэхлэгдсэн байдаг бөгөөд бариулыг эргүүлэхэд диск нь суудлын эсрэг нээгдэж хаагдан шингэний урсгалыг хянадаг. Суудал нь ихэвчлэн шингэний урсгалын чиглэлд параллель эсвэл бага зэрэг налуу хэлбэрээр байрладаг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Бөмбөрцөг хавхлагууд нь бариулын шугаман хөдөлгөөнөөр ажилладаг бөгөөд хавхлагыг нээх эсвэл хаахын тулд бариул нь дээш доош хөдөлдөг гэсэн үг юм.

Glove valve гэж юу вэ?

Шугаман хөдөлгөөн нь нээлтийн хэмжээг нарийн тохируулдаг тул бөмбөрцөг хавхлагыг шингэний урсгалын нарийн хяналт шаарддаг хэрэглээнд түлхүү ашигладаг.

Globe (бөмбөрцөг) хавхлагын диск болон суудлын загвар нь бөмбөрцөг хавхлагуудыг бүрэн хаах үед нягт битүүмжлэгддэг бөгөөд бүрэн унтрах шаардлагатай программуудад тохиромжтой байдаг.

Glove valve гэж юу вэ?

Бөмбөрцөг хавхлагыг ихэвчлэн газрын тос, хий, ус цэвэршүүлэх, эрчим хүч үйлдвэрлэх, химийн боловсруулалт, уул уурхайн үйлдвэрлэл зэрэг салбаруудад голчлон ашигладаг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Globe (бөмбөрцөг) хавхлагын ялгаатай талууд

Бөмбөрцөг хавхлагууд нь эрвээхэй хавхлага, бөмбөг хавхлага, гэх мэт бусад төрлийн хавхлагуудаас дизайн, үйл ажиллагаа, тусгай хэрэглээ зэргээс шалтгаалан ялгаатай талууд хэд хэд байдаг. Үүнд:

Glove valve гэж юу вэ?

Бөмбөрцөг биеийн дизайн

Бөмбөрцөг хавхлагууд нь диск, залгуур болон суудлаас бүрдэх өвөрмөц бөмбөрцөг хэлбэрийн их биеэс бүрддэг хавхлага юм. Энэхүү загвар нь шингэний урсгалыг үр дүнтэй бууруулах, хянах боломжтой байдаг.

Glove valve гэж юу вэ?

Шугаман хөдөлгөөн

Бөмбөрцөг хавхлагуудын ажиллагаа нь хавхлагын бариулын шугаман хөдөлгөөнөөр удирдагдан ажилладаг. Бариулыг эргүүлэх үед дискийг суудал руу чиглүүлж эсвэл холдуулж, шингэний урсгалыг зохицуулдаг.

Энэ шугаман хөдөлгөөн нь бусад төрлийн хавхлагуудын эргэлтийн хөдөлгөөнөөс ялгаатай байдаг.

Glove valve гэж юу вэ?

Нарийвчилсан урсгалын хяналт

Бөмбөрцөг хавхлагууд нь шугаман хөдөлгөөн, хавхлагын нээлтийн хэмжээг нарийн тохируулах чадвартай тул урсгалыг нарийн хянах шаардлагатай хэрэглээнд тохиромжтой байдаг.

Glove valve гэж юу вэ?

Тохируулагчийн хэрэглээ

Бөмбөрцөг хавхлагыг ихэвчлэн шингэний урсгалыг багасгах эсвэл зохицуулахад ашигладаг бөгөөд хавхлагын загвар нь аажмаар нээх, хаах боломжтой байдаг. Мөн шингэний урсгалын тохируулга хийх шаардлагатай программуудад тохиромжтой байдаг.

Glove valve гэж юу вэ?

Олон талт байдал

Бөмбөрцөг хавхлагууд нь янз бүрийн даралт, температурыг тэсвэрлэх чадвартай байдаг тул газрын тос, хий, ус цэвэршүүлэх, эрчим хүч үйлдвэрлэх, химийн боловсруулалт, уул уурхайн үйлдвэрлэл зэрэг янз бүрийн салбарт ашиглагдах боломжтой байдаг.

Нийтлэл: