Галын аюулгүй байдлын стандарт

Галын аюулгүй байдлын стандарт

Галын аюулгүй байдлын стандарт гэдэг нь гал түймрийн эрсдэлийг бууруулах, иргэдийн амь нас, эд хөрөнгийг хамгаалах, барилга, байгууламж болон оршин суугчдын аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн,…

Хүнсний үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм

Хүнсний үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм

Хүнсний үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм нь хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, боловсруулалт, түгээлтийг тодорхой стандартад нийцүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай дагаж мөрдөгдөх  дүрэм…

Хүнсний үйлдвэрийн дотоод хяналтын журам

Хүнсний үйлдвэрийн дотоод хяналтын журам

Хүнсний үйлдвэрийн дотоод хяналтын журам: Хүнсний үйлдвэр нь бусад салбарын нэгэн адил үйл ажиллагааныхаа үр ашигтай, аюулгүй байдлыг  хангахын тулд дотоод хяналтын журмыг хэрэгжүүлдэг. Дотоод…

ХАБЭА төлөвлөгөө

ХАБЭА төлөвлөгөө

ХАБЭА төлөвлөгөө нь тухайн байгууллагын ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчны менежменттэй холбоотой бодлого, журам, үйл ажиллагааг тодорхойлсон цогц баримт бичгийн багц юм. ХАБЭА…

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тухай хууль

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тухай хууль

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тухай хууль: Жижиг, дунд үйлдвэр (ЖДҮ)-ийг зохицуулах хууль тогтоомж нь улс орон, бүс нутгаас хамааран ихээхэн ялгаатай байдаг.  Гэсэн хэдий ч, хууль…

ХАБЭА гэж юу вэ?

ХАБЭА гэж юу вэ?

ХАБЭА гэж юу вэ?: ХАБЭА нь ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангахын зэрэгцээ байгаль орчны тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн практик, удирдамжийн багцыг хэлдэг. ХАБЭА- ын…