“Уул уурхайн ашиглалтын технологи”:Уул, уурхайн салбар нь ажлын үр ашиг, аюулгүй байдал, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгахын тулд өргөн хүрээнд техник технологийг ашиглах шаардлагатай болдог. Орчин үед уул, уурхайн салбарт гол төлөв ашиглагдаж буй  хэд хэдэн ерөнхий технологиуд байдаг. Үүнд:

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

Автоматжуулалт ба робот техник

Уул уурхайн үйл ажиллагаанд автоматжуулсан машин механизм, робот зэрэг техник, технологийг ашиглаж эхлээд удаагүй боловч эдгээр технологи нь ажилчдын хийдэг байсан аюултай ажлуудыг гүйцэтгэж тухайн компанийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд(ХАБЭА) ихээхэн хувь нэмрээ өгч байна.

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

Газарзүйн мэдээллийн систем

GIS нь геологийн мэдээлэлд зураглал хийх мөн шинжилгээ, судалгаа хийхэд нэлээд өргөнөөр ашиглагддаг технологи юм. Энэ технологи нь ашигт малтмалын ордын байршлыг тогтоох, уул, уурхайн үйл ажиллагааг илүү хялбарчилж, нарийвчлалтай төлөвлөхөд тусалдаг. Мөн цаг хугацааг хэмнэж өгдөг технологи юм.

Уул уурхайн ашиглалтын технологи


Internet of Things (IoT)

IoT төхөөрөмжүүд нь уул уурхайн үйл ажиллагааны бүх хэсгээс мэдээлэл цуглуулж, дамжуулдаг технологи юм. Мэдрэгч нь тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэл, хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдал, ажилчдын аюулгүй байдлыг хянах гэх мэт зориулалттай төхөөрөмж юм.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Хиймэл оюун ухаан

Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн эвдрэлийг урьдчилан таамаглаж, зохих засвар үйлчилгээг хийх, геологийн өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх, логистик болон нийлүүлэлтийн сүлжээний менежментийг оновчтой болгоход хиймэл оюун ухааныг өргөнөөр ашигладаг.

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

Дрон

Дроныг агаарын судалгаа, 3D зураглал, уул уурхайн талбайн хяналтад ашиглах нь улам бүр нэмэгдсээр байна. Дрон ашигласнаар тухайн компанийн цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгийг хэмнэж, аюулгүй байдлыг хангахад тусалдаг.

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

Алсын удирдлагатай үйл ажиллагааны төвүүд

Эдгээр төвүүд нь уул уурхайн тоног төхөөрөмжийг алсаас удирдаж, аюултай тоног төхөөрөмж дээр биечлэн ажиллах боловсон хүчний хэрэгцээг бууруулдаг. ялангуяа далд уурхайн аюулгүй байдлыг дээшлүүлэн нэмэгдүүлж байна.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Сэргээгдэх эрчим хүч ба цахилгаанжуулалт

Нүүрстөрөгчийн ялгарал болон цахилгаан ашиглалтын зардлыг бууруулахын тулд уул уурхайн салбар нь нар, салхины эрчим хүч зэрэг сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах нь улам бүр нэмэгдсээр байна.

Энэ нь уул уурхайн компаниудад цахилгааны зарлаа багасгаж, ашиг, орлогоо нэмэгдүүлэхэд ихээхэн хувь нэмэг болж байна.

Уул уурхай ашиглалтын технологи

Усны нөхөн сэргээлтийн технологи

Эдгээр технологи нь уул уурхайн үйл ажиллагаанд усны хэрэглээ, бохирдлыг бууруулахад чухал ач холбогдолтой. Дэвшилтэт шүүлтүүр, цэвэршүүлэх системүүд нь олборлолтын явцад усыг дахин боловсруулж, дахин ашиглах боломжийг олгодог.

Уул уурхан ашиглалтын технологи

Тэсэлгээний оновчлолын технологи

Тэсэлгээний хэмжээ, цар хүрээ, чулуулгийн цацралт болон аюулгүй байдлыг хянадаг тэсэлгээний дэвшилтэт технологи нь аюултай нөхцөлд ажиллаж буй ажилчдын аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлж, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулж, аюулгүй байдлыг сайжруулахад тусалдаг.

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

3D хэвлэх

Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, засвар үйлчилгээтэй холбоотой зогсолтыг багасгаж, сэлбэг хэрэгслийг газар дээр нь бүтээхэд ашигладаг. Эдгээр технологи бүр нь уул уурхайг илүү үр ашигтай, тогтвортой, аюулгүй ажиллахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Нийтлэл: