Дэлхийн нүүрсний нөөц: Дэлхийн нүүрсний нөөцийн талаар судалгааны мэдээлэлд үндэслэн, нүүрс нь дэлхийн хэмжээнд цахилгаан эрчим хүч гарган авах хамгийн гол түүхий эд болж, мөн нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гол үүсвэр болдог.

Дэлхийн нүүрсний нөөц анализ судалгаа:

Дэлхийн нүүрсний нөөцийн талаар судалгааны мэдээлэлд үндэслэн, нүүрс нь дэлхийн хэмжээнд цахилгаан эрчим хүч гарган авах хамгийн гол түүхий эд болж, мөн нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гол үүсвэр болдог. Нүүрсний үндсэн бүрдүүлэгч химийн элементүүд нь нүүрстөрөгч, устөрөгч, хүхэр, азот зэрэг байдаг. Нүүрсний ордыг ил болон далд уурхайгаар олборлолт хийдэг.

Дэлхийн нүүрсний нөөц

Монгол улсад нүүрсний нийт батлагдсан геологийн нөөц 32.6 тэрбум тонн бөгөөд, геологи хайгуулын нэмэлт судалгаагаар илрүүлэх боломжтой нөөц баялаг 150 тэрбум тонн гэж үздэг. Энэ нь Монгол улсын нүүрсний салбарын ирээдүйд чухал үүрэг гүйцэтгэх боломжийг харуулж байна.

Дэлхийн нүүрсний нөөц

Мөн Монгол орны хэмжээнд нийт 173 аж ахуйн нэгж нүүрсний ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй байгаа ба Таван толгой, Нарийн Сухайт зэрэг томоохон ордууд Монголын нүүрсний нөөцийн гол эх үүсвэрийг бүрдүүлдэг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

дэлхийн нүүрсний нөөц хэд вэ?

2016 оны мэдээллээр дэлхий дээр нийт 1,139,471 сая тонн (буюу ойролцоогоор 1.14 тэрбум тонн) батлагдсан нүүрсний нөөц байгаа нь тогтоогдсон байна. Эдгээр нөөцүүд одоогийн хэрэглээний түвшинд 133 жилийн хугацааг хангах хүртэлх чадамжтай гэж үздэг байна.

Дэлхийн нүүрсний нөөц

Шинээр илрүүлэх нөөц, технологийн дэвшил, хэрэглээний загварын өөрчлөлт зэрэг шалтгаануудаас шалтгаалан глобал нүүрсний нөөцөд тогтмол шинэчлэлтүүд орсоор байгаа.

Дэлхийн нүүрсний нөөц

Иймээс дэлхийн нүүрсний нөөцөд хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл, оновчтой дүгнэлт авахын тулд Our World in Data, Worldometer зэрэг мэдээллийн эх сурвалжуудыг тогтмол хянах хэрэгтэй.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

дэлхийн нүүрсний нөөцийг тодорхойлдог ямар байгууллагууд байдаг вэ?

Дэлхийн нүүрсний нөөцөөс судалгаа, тайлан төлөвлөгөө гаргахад оролцдог гол байгууллагуудын жагсаалт нь дараах байдлаар тодорхойлогддог. Үүнд:

Дэлхийн нүүрсний нөөц

Дэлхийн Эрчим Хүчний Зөвлөл (World Energy Council – WEC): Энэ нь дэлхийн эрчим хүчний салбарт хамгийн том болон хамгийн эрх мэдэлтэй олон улсын байгууллага юм. WEC нүүрсний нөөц, эрчим хүчний бусад эх үүсвэрүүдийн талаар судалгаа, төлөвлөгөөний мэдээллийг гаргадаг.

Дэлхийн нүүрсний нөөц

Британийн Петролиум (British Petroleum – BP): BP жил бүр “Эрчим Хүчний Статистикийн судалгаа” (Statistical Review of World Energy) гаргадаг бөгөөд энэ нь дэлхийн нүүрсний нөөцийн талаарх маш чухал мэдээллийг агуулдаг.

Дэлхийн нүүрсний нөөц

Олон Улсын Эрчим Хүчний Агентлаг (International Energy Agency – IEA): IEA нь гишүүн орнуудад эрчим хүчний бодлого, статистик мэдээлэл, судалгааны ажлыг санал болгодог. Тэд нүүрсний зах зээлийн тайлан, дэлхийн эрчим хүчний ирээдүйн төлөв байдлын тайлан зэрэг олон чухал мэдээллийг нийтэлдэг.

Дэлхийн нүүрсний нөөц

Олон Улсын Нүүрсний Холбоо (World Coal Association – WCA): WCA нь нүүрсний салбарын төлөөлөл бөгөөд нүүрсний үйлдвэрлэл, ашиглалт, технологи, байгаль орчны асуудал зэргийг хамарсан мэдээлэл, судалгаа гаргадаг.

Дэлхийн нүүрсний нөөц

АНУ-ын Геологийн Судалгааны Төв (United States Geological Survey – USGS): USGS нь Америкийн нийгэмд чухал эрчим хүчний нөөцүүдийн судалгаа, оны дотор нүүрсний нөөцийг багтаасан олон төрлийн газарзүйн мэдээлэл, статистик судалгааг гүйцэтгэдэг.

Нийтлэл: