Уул уурхайн тоног төхөөрөмж ашиглах журам: нь уул уурхайн үйл ажиллагаа, ажилчдын аюулгүй байдлыг хангах, байгаль орчныг хамгаалах, хариуцлагатай уул уурхайн дадлыг сурталчлах зорилгоор янз бүрийн дүрэм журам, стандартуудыг мөрддөг. Тусгай зохицуулалт нь улс орон, бүс нутгаас хамаарч өөр өөр байдаг. Үүнд:

уул уурхайн тоног төхөөрөмж ашиглах журам

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын журам

Уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хатуу дүрэм журмаар зохицуулдаг. Үүнд хувийн хамгаалах хэрэгсэл, агааржуулалтын систем, яаралтай тусламжийн арга хэмжээ, осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх заавар зэрэг багтана.

ХАБЭА

Тоног төхөөрөмжийн стандартууд

Дүрэм журамд ихэвчлэн уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл, барилга угсралт, засвар үйлчилгээний стандартыг тодорхойлдог. Энэ нь уул уурхайн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмж нь аюулгүй, бат бөх, уул уурхайн орчны хүнд нөхцөлд тэсвэрлэх чадвартай байх баталгаа болдог.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Сургалт ба сертификат

Дүрэм журмын дагуу уул уурхайн ажилтнууд тодорхой төрлийн уул уурхайн тоног төхөөрөмж ажиллуулахын тулд сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авахыг шаарддаг. Энэхүү сургалт нь тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын техникийн тал болон аюулгүй байдлын протоколуудыг хоёуланд нь хамардаг.

уул уурхайн сургалт

Хяналт ба тайлагнах

Уул уурхайн компаниуд ихэвчлэн үйл ажиллагааныхаа янз бүрийн тал дээр хяналт тавьж, тайлагнах шаардлагатай байдаг. Үүнд агаар, усны чанарын хяналт, осол, ослын талаар мэдээлэх, байгаль орчны стандартыг дагаж мөрдөх зэрэг багтаж болно.

Тэсрэх бодис ба тэсэлгээ

Хэрэв тэсрэх бодисыг уурхайн үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа бол тэдгээрийг хадгалах, ашиглах талаар тодорхой дүрэм журам байдаг. Эдгээр журам нь ослоос урьдчилан сэргийлэх, тэсэлгээний ажлын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг багасгах зорилготой юм.

тэсэлгээ

Олон нийтийн оролцоо

Зарим дүрэм журмын дагуу уул уурхайн компаниудаас тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх, уул уурхайн нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг зөв удирдахын тулд зөвлөлдөх үйл явц зэрэг орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах тодорхой шаардлага үүсдэг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээх журам

Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөг боловсруулах журам. Үүнд уул уурхайн үйл ажиллагаа зогссоны дараа олборлосон талбайг тогтвортой, байгаль орчинд ээлтэй нөхцөлд сэргээх стратеги багтдаг.

уул уурхайн нөхөн сэргээлт

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд

Аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмаас гадна аюултай бодист өртөх, дуу чимээний түвшин, эргономикийг харгалзан үзэх зэрэг асуудлуудыг хамарсан хөдөлмөрийн эрүүл ахуйтай холбоотой тусгай зохицуулалтууд багтдаг.

Уул уурхайн компаниуд өөрсдийн байршилд хамаарах тодорхой дүрэм журмын талаар мэдээлэлтэй байх, дагаж мөрдөх нь чухал юм. Нэмж дурдахад, зохицуулалтын тогтолцоо нь шинэчлэгдэж, өөрчлөгддөг тул байнгын хяналт, хувьсан өөрчлөгдөж буй стандартад дасан зохицох нь маш чухал юм.

Нийтлэл: