Актуаторын онцлог шинж: Актуатор(хөдөлгөгч) нь систем, механизмыг хөдөлгөх, удирдах үүрэгтэй механик эсвэл электрон төхөөрөмж юм. Актуатор(хөдөлгөгч) нь энергийг хөдөлгөөн болгон хувиргадаг эд анги юм.

Актуатор(хөдөлгөгч)-ыг  робот техник, үйлдвэрлэлийн машин, автомашины систем, электрон төхөөрөмж зэрэг янз бүрийн хэрэглээнд өргөнөөр ашигладаг. Мөн Актуатор(хөдөлгөгч) нь дотроо хэд хэдэн төрөл  байдаг бөгөөд тэдгээрийг ашигладаг эрчим хүчний төрөл эсвэл ажиллах аргаас хамааран ангилж болно. Үүнд:

Механик Актуатор(хөдөлгөгч)

Механик Актуатор(хөдөлгөгч) нь хөдөлгөөнийг бий болгохын тулд механик хүчийг ашигладаг. Жишээ нь араа, хөшүүрэг, камер гэх мэт.

Актуаторын онцлог шинж

Гидравлик Актуатор(хөдөлгөгч)

Эдгээр Актуатор(хөдөлгөгч) нь голчлон шингэн болон тосны хүчийг ашиглан хөдөлгөөн үүсгэдэг. Жишээ нь Гидравлик цилиндр гэх мэт.

Актуаторын онцлог шинж

Пневматик Актуатор(хөдөлгөгч)

Эдгээр Актуатор(хөдөлгөгч) нь шахагдсан агаарыг ашиглан хөдөлгөөн үүсгэдэг. Жишээ нь Пневматик цилиндр, хийн моторын хөдөлгүүр гэх мэт.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Цахилгаан Актуатор(хөдөлгөгч)  

Эдгээр Актуатор(хөдөлгөгч)  хөдөлгөөн үүсгэхийн тулд цахилгаан эрчим хүчийг ашигладаг. Жишээ нь цахилгаан мотор, соленоид, пьезоэлектрик Актуатор(хөдөлгөгч) гэх мэт.

Актуаторын онцлог шинж

Цахилгаан соронзон Актуатор(хөдөлгөгч)  

Эдгээр Актуатор(хөдөлгөгч) нь цахилгаан соронзон орноор үүсгэсэн хүчийг ашиглан хөдөлгөөн үүсгэдэг. Жишээ нь: цахилгаан соронзон реле, соронзон Актуатор(хөдөлгөгч) зэрэг багтдаг.

Актуаторын онцлог шинж

Актуаторууд(хөдөлгөгч) нь автоматжуулалт, хяналтын системд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд янз бүрийн төхөөрөмж, процессыг нарийн хянах, удирдах зориулалттай байдаг. Мөн Актуатор(хөдөлгөгч) нь робот техник, үйлдвэрлэл, сансар судлал зэрэг олон салбаруудын үндсэн чухал хэсэг юм.

Актуаторын онцлог шинж

Актуаторын үүрэг

Автоматжуулалт: Актуатор(хөдөлгөгч) нь автоматжуулалтын системд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Үүнд: машин механизм, процессыг автоматаар хянах, хүний оролцоотой ажиллагааг бууруулах зэрэг багтдаг. Мөн автоматжуулсан систем нь үр ашигтай ажиллаж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэхээс гадна, үйлдвэрлэлийн салбаруудад онцгой ач холбогдолтой байдаг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Хөдөлгөөний хяналт: Актуатор(хөдөлгөгч) нь системийг хянаж, хөдөлгөөнөөр хангах үүрэгтэй бөгөөд эд ангиудыг эргүүлэх байдлаар хөдөлгөж, объектыг нарийн байрлуулж, удирддаг.

Актуаторын онцлог шинж

Хавхлагын хяналт: Шингэний системд хавхлагыг хянахын тулд Актуаторыг(хөдөлгөгч) ихэвчлэн ашигладаг. Актуатор(хөдөлгөгч) нь хяналтын системийн дохио дээр үндэслэн шингэний (шингэн эсвэл хий) урсгалыг нээж, хааж, зохицуулж байдаг. Энэ нь газрын тос, хий, ус цэвэршүүлэх, химийн боловсруулалт зэрэг үйлдвэрүүдэд түгээмэл байдаг.

Нийтлэл: