олон улсын стандарт

Олон улсын стандартын байгууллага (ISO)

ISO нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, үр ашгийг баталгаажуулах стандартуудыг боловсруулж, нийтэлдэг олон улсын байгууллага юм. ISO стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмжийг олон улсын стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмж гэж үздэг.

Тухайлбал, чанарын удирдлагын ISO 9001, байгаль орчны менежментийн ISO 14001 гэх мэт стандартууд байдаг. Үүнд:

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

ISO 9001: Энэхүү стандарт нь чанарын удирдлагын тогтолцооны шалгуурыг тодорхойлсон бөгөөд хэмжээ, салбараас үл хамааран аливаа байгууллагад хамаарна.

ISO 14001: Энэхүү стандарт нь байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны шалгуурыг тогтоож, байгууллагуудад байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг багасгах, дүрэм журмыг дагаж мөрдөхөд тусалдаг.

ISO 13485: Энэхүү стандарт нь эмнэлгийн хэрэгслийн загвар болон аюулгүй байдлыг шалгаж чанарын өндөр түвшинд байлгахад чиглэдэг стандарт юм.

ISO 26262: Энэхүү стандарт нь автомашины электрон системийг аюулгүй байхаар зохион бүтээж, автомашины үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлыг хангадаг стандарт юм.

стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмж

AS9100: Энэхүү стандарт нь агаарын тээвэр, сансар, батлан хамгаалахын байгууллагуудад шаардлагатай стандарт юм.

ISO 22000: Энэхүү стандарт нь хүнсний хангамжийн бүх сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах, хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоонд тавигдах шаардлагыг тодорхойлдог стандарт юм.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

ITU-T стандартууд: Олон улсын цахилгаан холбоо (ITU) нь сүлжээний протокол, харилцаа холбооны технологи зэрэг асуудлуудыг хамарсан харилцаа холбооны салбарын стандартуудыг боловсруулдаг.

ISO 45001: Энэ стандарт нь барилгын салбарт онцгой биш боловч барилгын төслүүдэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал болон эрүүл мэндийн удирдлагын тогтолцоо гэх мэт зүйлүүдэд шаардлагатай стандарт юм.

ISO 50001: Энэхүү стандарт нь байгууллагуудад эрчим хүчний хэрэглээгээ илүү үр дүнтэй удирдахад нь тусалдаг стандарт юм. Мөн эрчим хүчний удирдлагын тогтолцоог бий болгох, хэрэгжүүлэх, хадгалах, сайжруулахад тавигдах шаардлагуудыг тодорхойлдог.

олон улсын стандарт

Харилцаа холбоо ба технологийн стандарт

Харилцаа холбоо, технологийн хүрээнд олон улсын стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмж гэдэг нь харилцаа холбооны протокол, өгөгдлийн формат эсвэл техник хангамжийн үзүүлэлтүүдийн дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг дагаж мөрддөг төхөөрөмжүүд, эсвэл системийг хэлдэг. Үүнд: USB (Universal Serial Bus) болон Ethernet багтдаг.

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн стандарт

Эрүүл мэндийн салбарт олон улсын стандарт гэдэг нь эмнэлгийн хэрэгслийн аюулгүй байдал болон үр нөлөөг хангасан байх шаардлагатай байдаг. Үүнд: Олон улсын цахилгаан техникийн комисс (IEC), Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO) гэх мэтчилэн олон улсын стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмжүүдийг шалган шаардлага тавьдаг байгууллагууд багтдаг.

Тухайн байгууллагууд нь эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, найдвартай байдлыг шалган стандарт тогтоодог.

Цэргийн болон батлан ​​​​хамгаалахын стандарт

Цэргийн тоног төхөөрөмж заримдаа үндэстэн дамнасан үйл ажиллагаанд харилцан ажиллах чадвар, нийцтэй байдлын олон улсын стандартыг хангах шаардлагатай байдаг. НАТО зэрэг байгууллагууд гишүүн орнуудын ашигладаг тоног төхөөрөмжийн стандартыг тогтоож болно.

Худалдааны стандарт

Олон улсын худалдааны хүрээнд дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг дагаж мөрддөг тоног төхөөрөмж нь хил дамнасан гүйлгээ, ашиглалтыг илүү хялбар болгох боломжтой. Үүнд сав баглаа боодол, шошгын  стандарт гэх мэт зүйлс багтдаг.

Нийтлэл: