Цахилгаан станц нь бидний амьдралын хэрэгцээний үндсэн эх үүсвэр болох цахилгаан эрчим хүчийг үйлдвэрлэдэг ганц том объект юм.

Цахилгаан станцын тухай ерөнхий ойлголт

Цахилгаан станц нь бидний амьдралын хэрэгцээний үндсэн эх үүсвэр болох цахилгаан эрчим хүчийг үйлдвэрлэдэг ганц том объект юм. Цахилгаан станц нь орчин үеийн нийгмийн хөгжил дэвшилд  чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Үүнд:  гэрэлтүүлэг, халаалт, хөргөлт, цахилгаан хэрэгсэл, машин механизмыг тэжээх гэх мэт олон зүйлсэд цахилгаан эрчим хүч хэрэг болдог.

Цахилгаан станц

Цахилгаан станцууд нь хүн амын өсөлт, хотжилт, үйлдвэржилт, технологийн дэвшлээс үүдэлтэй байнга өсөн нэмэгдэж буй цахилгаан эрчим хүчний хэрэгцээг хангахад тусалдаг. Мөн цахилгаан эрчим хүчний тогтвортой, найдвартай эх үүсвэрээр хангаж, хэрэглэгчдийг тасралтгүй эрчим хүчээр хангадаг.

Энэхүү тогтвортой байдал нь нийгэм, эдийн засгийн үйл ажиллагааг хадгалахад маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. найдвартай, хямд цахилгаан эрчим хүч нь аж үйлдвэр, бизнес, үйлчилгээний үр ашигтай ажиллах боломжийг олгож эдийн засгийн өсөлтийг дэмждэг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Цахилгаан станцыг дотор нь хэд ангилдаг вэ?

Цахилгаан станцыг ерөнхий хэдэн төрлөөр ангилдаг. Үүнд: Чулуужсан түлшний цахилгаан станцууд, Атомын цахилгаан станцууд, сэргээгдэх эрчим хүчний цахилгаан станцууд, хосолсон цахилгаан станцууд, Дулаан, цахилгаан хосолсон станцууд, Далайн эрчим хүчний цахилгаан станцууд  багтдаг.

Цахилгаан станцын төрлийг сонгохдоо эрчим хүчний эх үүсвэрийн хүртээмж, байгаль орчны хүчин зүйл, тухайн бүс нутгийн эрчим хүчний тодорхой хэрэгцээ зэрэг хүчин зүйлээс хамаарна.

Нарны эрчим хүч

1.Чулуужсан түлшний цахилгаан станцыг дотор нь нүүрс түлдэг цахилгаан станц, байгалийн хийн цахилгаан станц, газрын тосон цахилгаан станц  гэж 3 ангилдаг. Үүнд:

А. Нүүрс түлдэг цахилгаан станц нь цахилгаан үүсгэгч үүсгүүрт холбогдсон хөдөлгүүрүүдийг хөдөлгөн цахилгаан гаргадаг.

Б. Байгалийн хийн цахилгаан станц нь Байгалийн хийг шатаах аргаар цахилгаан үүсгэгч хөдөлгүүрүүдийг хөдөлгөн цахилгаан эрчим хүчийг үүсгэдэг.

цахилгаан станц

С. Газрын тосны цахилгаан станц нь Газрын тосыг шатааж, цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх зорилгоор уур эсвэл халуун хий үүсгэдэг.

2. Атомын цахилгаан станцууд нь дулааныг бий болгохын тулд цөмийн задралын урвалыг ашигладаг бөгөөд энэ нь хөдөлгүүрийг жолоодох уур үүсгэх хэлбэрээр цахилгаан эрчим хүчийг гарган авдаг.

3. Сэргээгдэх эрчим хүчний цахилгаан станцуудыг дотор нь 5- ангилдаг. Үүнд:

А. Нарны цахилгаан станц нь нарны гэрлээс эрчим хүч авахын тулд нарны дулааны системийг ашигладаг.

Б. Салхин цахилгаан станц нь салхины  энергийг ашиглан цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэдэг.

Салхин цахилгаан станц

С. Усан цахилгаан станц нь Урсдаг усны энергийг цахилгаан үүсгэгч хөдөлгүүр эргүүлэхэд ашигладаг.

Д. Газрын гүний дулааны цахилгаан станц нь дэлхийн цөмийн дулааныг ашиглан цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэдэг.

4. Цикл хосолсон цахилгаан станц нь цахилгаан үүсвэрийн хүчийг нэмэгдүүлэхийн тулд байгалийн хий болон уурын хөдөлгүүрийг хослуулан ашигладаг.

Усан цахилгаан станц

5. Дулаан, цахилгаан хосолсон станцууд нь  нэг эрчим хүчний эх үүсвэрээс цахилгаан болон дулаан 2-ыг үйлдвэрлэж чаддаг.

6. Далайн эрчим хүчний цахилгаан станц нь  далайн түрлэг, давлагаа, урсгалын кинетик болон боломжит энергийг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэхэд ашигладаг.

7. Түлшний эсийн цахилгаан станц нь устөрөгч эсвэл бусад түлшнээс цахилгаан үйлдвэрлэхийн тулд химийн урвалыг ашиглан эрчим хүч гарган авдаг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Цахилгаан станцын давуу болон сул тал

Давуу тал: Цахилгаан станцууд нь хүн төрөлхтнийг цахилгаан эрчим хүчний тогтвортой, найдвартай эх үүсвэрээр хангадаг. Мөн тэдэнд гэрэлтүүлэг, халаалт, хөргөлт, цахилгаан хэрэгсэл, машин механизмын ашиглалт гэх мэт цахилгаан эрчим хүчийг хүссэн хэмжээгээр ашиглах боломжийг олгодог.

Мөн цахилгаан станц баригдсанаар хүн төрөлхтөн илүү тав тухтай амьдралын хэв маягт шилжин орсон. Цахилгаан станцууд нь дотоодын эрчим хүчний эх үүсвэрийг ашиглаж, улс орны эрчим хүчний импортын хамаарлыг бууруулж, эрчим хүчний аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлдэг.

цахилгаан станц

Сул тал: Чулуужсан түлшний цахилгаан станцууд нь хүлэмжийн хий гэх мэт байгаль орчинд хортой хаягдал хий ялгаруулдаг бөгөөд үүний улмаар агаарын бохирдол, усны бохирдол, уур амьсгалын өөрчлөлт үүсдэг.

Цахилгаан станцуудад чулуужсан түлшний түүхий эдийг их хэмжээгээр ашигласнаар байгалийн ашигт малтмалын нөөцийг шавхахад хүргэдэг. Зарим цахилгаан станцаас ялгардаг хорт утаа нь олон төрлийн амьсгалын замын өвчнийг үүсгэдэг.

Мөн олон цахилгаан станцууд хөдөлгүүрээ хөргөхдөө их хэмжээний ус хэрэглэдэг бөгөөд орон нутгийн усны нөөц болон гүний усны нөөцөд ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Атомын цахилгаан станцууд нь ослын эрсдэлтэй байхаас гадна, цацраг идэвхтэй хог хаягдал ялгаруулдаг. Үүний улмаас байгалийн эко систем алдагддаг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Цахилгаан станцад зайлшгүй шаардлагатай 5 тоног төхөөрөмжүүд

Цахилгаан станц нь цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх, засвар үйлчилгээ хийх, ажиллуулахад төрөл бүрийн багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг ашигладаг. Эдгээр тоног төхөөрөмжүүд нь цахилгаан станцуудын аюулгүй, үр ашигтай ажиллахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Үүнд:

1.Турбинууд нь уур, хий, усан цахилгаан станц зэрэг олон цахилгаан станцын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Тэд хөдөлж буй шингэний энергийг (уур, хий, ус) механик энерги болгон хувиргадаг бөгөөд энэ нь генераторуудыг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэхэд хүргэдэг.

2. Генератор: Механик энергийг цахилгаан энерги болгон хувиргахад генераторыг ашигладаг.

насос

3. Уурын зуух: Бойлерууд нь уурын цахилгаан станцуудад байдаг бөгөөд ус халаах, турбиныг хөдөлгөдөг уур үйлдвэрлэхэд ашиглагддаг. Тэд түлшний шаталтын энергийг механик энерги болгон хувиргахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

4. Насос: Шахуургыг цахилгаан станцын систем доторх ус болон бусад шингэнийг зөөхөд ашигладаг. Эдгээр нь хөргөх ус, түлш болон бусад чухал шингэний эргэлтийг хангахад маш чухал үүрэгтэй.

Тоног төхөөрөмж

5. Хавхлагууд: Хавхлагууд нь цахилгаан станцын янз бүрийн хэсэгт шингэн, хий, уурын урсгалыг хянадаг. Эдгээр нь даралт, температур, урсгалын хурдыг зохицуулахад ашиглагддаг.

Нийтлэл: