Дулааны цахилгаан станцын тухай ойлголт: Дулааны цахилгаан станц нь нүүрс болон түлш шатаах замаар дулаан энерги үүсгэж, дулааныг ашиглан цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэдэг байгууламж юм. Энэхүү байгууламж нь дэлхий дахины эрчим хүчний үндсэн эх үүсвэр болдог.

Landscape Photography of Factory

Дулааны Цахилгаан Станцын Үндсэн Зорилго

Цахилгаан Үйлдвэрлэл: Нүүрс болон түлш шатаах замаар үүсгэгдсэн дулааны энергийг ашиглан цахилгаан үйлдвэрлэх нь станцын гол зорилго юм.

Дулааны цахилгаан станцын тухай ойлголт

Тогтмол Нийлүүлэлт: Дулааны цахилгаан станц нь тогтмол цахилгаан эрчим хүчийг хэрэглэгчдэдээ нийлүүлдэг.

Дулааны цахилгаан станцын тухай ойлголт

Эдийн Засгийн Хөгжлийг Дэмжих: Цахилгаан эрчим хүч нь эдийн засгийн хөгжил, үйлдвэрлэл болон амьдралын чанарт шууд нөлөөлдөг.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Ажиллах Зарчим

Түлшний Шатаалт: Түлш (нүүрс, газрын тос, байгалийн хий) шатааж, их хэмжээний дулаан энерги үүсгэдэг.

Дулааны цахилгаан станцын тухай ойлголт

Дулааны Ашиглалт: Үүссэн дулааны энергиэр их хэмжээний усыг буцалгаж, уур үүсгэдэг. Энэ уур нь турбиныг эргүүлэхэд ашиглагддаг.

Цахилгаан Үйлдвэрлэлт: Турбин эргэх явцад механик энергийг үүсгэж, энэ механик энергийг цахилгаан генератор ашиглан цахилгаан эрчим хүч болгон хувиргадаг.

Дулааны цахилгаан станцын тухай ойлголт

Цахилгааны Дамжуулалт: Үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүч нь трансформаторууд дээр дамжин өндөр хүчдэлийн цахилгаан эрчим хүч болон хувиргагдаж, дамжуулах сүлжээгээр хэрэглэгчдэд хүргэгддэг.

Дулааны цахилгаан станцын тухай ойлголт

Байгаль Орчинд Үзүүлэх Нөлөөлөл

Агаарын Бохирдол: Түлшний шатаалтын процесс нь CO2, SO2, NOx зэрэг хүлэмжийн хий болон бохирдуулагч бодисуудыг ялгаруулдаг сөрөг нөлөөтэй.

Дулааны цахилгаан станцын тухай ойлголт

Усны Хэрэглээ: Уур үүсгэх процесст их хэмжээний ус ашиглагддаг тул байгаль дахь усны нөөцөд сөрөг нөлөөтэй.

CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

Чанартай, эдэлгээ сайтай, галд тэсвэртэй, элэгдэл багатай уул уурхай, болон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зөвхөн манай компани санал болгож байна.

  • Бид 10 гаруй улс орны бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан импортлон нийлүүлдэг.
  • Бид дэлхийн шилдэг брэндийн тоног төхөөрөмжийг санал болгодог.
  • Харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, найдвартай урт хугацааны түнш байх болно.

Монгол улсын дулааны цахилгаан станцын дутагдалтай талууд юу вэ?

Агаарын Бохирдол: Улаанбаатар хот нь өвлийн улиралд дэлхийн хамгийн их агаарын бохирдолтой хотуудын жагсаалтад дээгүүр байр суурь эзэлдэг. Үүний 60%-ийг гэр хорооллын утаа, 20%-ийг машины утаа, үлдсэн 20%-ийг дулааны цахилгаан станцаас ялгардаг хүлэмжийн хий үүсдэг.

Дулааны цахилгаан станцын тухай ойлголт

Эрчим Хүчний Хангамжийн Аюулгүй Байдлын Асуудлууд: Монгол Улс эрчим хүч, тог цахилгаанаа хойд хөрш болон Оросын холбооны улсаас авдаг нь гэнэтийн цахилгаан тасалдал болон эрчим хүчний хомсдол үүсэх эрсдэлийг бий болгодог.

Дулааны цахилгаан станцын тухай ойлголт

Хэт Хараат байдал: Монгол Улсын дулааны цахилгаан станц нь ихэвчлэн нүүрст хэт хамааралтай байдаг нь том асуудал болдог. Нүүрс нь дэлхийн зах зээл дээрх үнийн өөрчлөлтөд маш их нөлөөлөх боломжтой тул энэ нь эдийн засгийн болон байгаль орчны эрсдэл үүсгэдэг.

Дулааны цахилгаан станцын тухай ойлголт

Хуучирсан технологи: Монгол улсын дулааны цахилгаан станц нь хэт хуучирсантай холбоотой хуучирч чанараа алдсан технологийг бид ашиглаж байна. Үүний үр дүнд: үр ашиггүй байдал, өндөр түлшний зарцуулалт, бохирдлын нэмэгдэлт зэрэг сөрөг нөлөөллүүд үүсэж байна.

Дулааны цахилгаан станцын тухай ойлголт

Байгаль Орчны асуудал: Дулааны цахилгаан станцын үйл ажиллагаа нь агаарын бохирдол, усны бохирдол, хөрсний бохирдол зэрэг байгаль орчинд маш их хохирол учруулдаг.

Дулааны цахилгаан станцын тухай ойлголт

Эдгээр дутагдалтай талуудыг шийдвэрлэхийн тулд Монгол Улсад эрчим хүчний салбарт шинэ технологи нэвтрүүлэх, шинэчлэгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрүүдэд хөрөнгө оруулалт хийх, байгаль орчныг хамгаалах стандартуудыг сайжруулах зэрэг олон талын арга хэмжээ авах шаардлагатай.

Нийтлэл: