Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнд нэгдэж мод тарилаа: Дэлхийн хөгжил өсөн нэмэгдэхийн хэрээр байгаль орчин хүний шууд болон шууд бус үйл ажиллагааны нөлөөгөөр өнгө төрхөө алдаж байгаа билээ. Хүн, ургамал, ан амьтан, ус, агаар бичил биетэн гээд байгалийн бүх баялаг ой модноос хамааралтай байдаг.

“Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”- өөр “CORE TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC” Манай хамт олон Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Хайрхан Хөгжлийн төв”ОНӨТҮГазар”- ийн орчимд улиас, хайлаас, хар мод, тэхийн шээг зэрэг 4 төрлийн 33 ширхэг мод тарилаа.

ctsolutionsLLC

CTsolutionsLLC

CTsolutionsLLC

CTsolutionsLLC

CTsolutionsLLC

CTsolutionsLLC

Нийтлэл: