Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим гишүүнээр элссэн гэрчилгээ гардан авлаа. 

diamond member

Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын даргын шийдвэрээр 2023.06.27-ны өдөр ДАЙМОНД жинхэнэ гишүүнээр элсэж гэрчилгээгээ гардан авлаа. 

diamond member

Нийтлэл: